Arbeidet går framover på det framtidige hovedkontoret.