Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hvordan Jehovas vitner tar vare på dyrelivet i Chelmsford

Hvordan Jehovas vitner tar vare på dyrelivet i Chelmsford

Jehovas vitner i Storbritannia har startet byggingen av sitt nye avdelingskontor i nærheten av Chelmsford i grevskapet Essex. I dette naturskjønne området finnes det mange dyrearter som er beskyttet av Storbritannias lov om dyreliv og natur (Wildlife and Countryside Act 1981). Hva gjør Jehovas vitner under byggingen for å rette seg etter bestemmelsene i denne loven og ta vare på disse dyreartene?

Bygging av en bro for hasselmus

Av materialer laget av trær fra byggeplassen har vitnene bygd små reirkasser som blir brukt til å lokke hasselmus bort fra selve byggeplassen. De har også laget en spesialkonstruert bro for hasselmus over den nye innkjørselen. Den sørger for at det er forbindelse mellom trærne og hekkene hvor hasselmusen holder til. Vitnene følger dessuten en vedlikeholdsplan for hekkene for å ivareta hasselmusens behov. Hvert år beskjæres forskjellige deler av hekkene under hasselmusens vinterdvale. Denne ordningen gjør at hasselmusen blir utsatt for minst mulig forstyrrelser, samtidig som man verner habitatet og sikrer tilgangen til variert mat på stedet.

Montering av reirkasse for hasselmus

Vitnene tar også vare på buormen, nordfirfislen og stålormen. Økologer samlet sammen disse krypdyrene, som hadde søkt ly under noen taksteiner som var lagt ut som et midlertidig skjul for dem, og flyttet dem til et trygt sted et stykke unna byggeplassen. Det nye habitatet er blant annet utstyrt med kamre som disse krypdyrene kan benytte til vinterdvalen, og et spesielt gjerde som holder dem borte fra byggeplassen. Vitnene kontrollerer gjerdet regelmessig for å passe på at krypdyrene ikke kan komme inn på byggeplassen, hvor de kunne komme til skade.

Hasselmus

For å unngå å forstyrre nattaktiviteten til glattneseflaggermusene benyttes LED-lamper som begrenser lysspredningen. Lampene tennes bare når de registrerer kjøretøy som beveger seg, slik at mørket i størst mulig grad blir bevart for flaggermusenes skyld. Ettersom flaggermusene ofte beiter om natten i hekkene rundt området, kommer man stort sett til å bevare hekkene, og i tillegg vil det bli plantet over to og en halv kilometer med ny hekk. Noen trær måtte nødvendigvis fjernes fra byggeplassen, så for å kompensere for tapet av potensielle soveplasser satte man opp flaggermuskasser.

Montering av flaggermuskasser

Vitnene verner et stort antall verdifulle trær – såkalte veterantrær – ved å holde anleggstrafikken unna de områdene som rotsystemene deres dekker. Veterantrær er habitat for et stort antall arter av virvelløse dyr, flaggermus og fugler. Jehovas vitner er fast bestemt på å fortsette å ta vare på dyrelivet i Chelmsford på alle disse måtene.