Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Bilder fra Storbritannia – del 1 (januar–august 2015)

Bilder fra Storbritannia – del 1 (januar–august 2015)

Jehovas vitner i Storbritannia skal flytte avdelingskontoret sitt fra Mill Hill i London til et sted rundt 70 kilometer lenger øst, i nærheten av byen Chelmsford i Essex. Mellom januar og august 2015 ble det satt opp anlegg og fasiliteter som skal brukes når selve byggearbeidet kommer i gang.

23. januar 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Med tillatelse fra lokale myndigheter fjernet arbeidere trær som var felt, for å klargjøre tomten. De var nøye med å gjøre ferdig denne jobben før fuglene begynte hekkesesongen. Sagflisen blir brukt til å lage trygge gangveier, og tømmeret blir tatt vare på, slik at det kan brukes senere i prosjektet.

30. januar 2015 – Midlertidig spisesal

En elektriker installerer stikkontakter for tv-skjermer i det som tidligere var et motell. Motellet blir nå gjort om til et kjøkken og en spisesal. Via tv-skjermene vil byggearbeiderne kunne følge med på for eksempel det åndelige morgenprogrammet og Betel-familiens Vakttårn-studium.

23. februar 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere setter opp sikkerhetsgjerder som etter hvert kommer til å strekke seg rundt store deler av byggeplassen. Siden omgivelsene er nokså landlige, er man opptatt av å sikre at byggevirksomheten skal få minst mulig innvirkning på dyrelivet i området. Man har for eksempel latt det være en åpning på 20 centimeter under gjerdene, slik at grevlinger kan fortsette å jakte på mat om natten.

23. februar 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Det blir bygd en midlertidig vei mellom det midlertidige boligområdet og hovedbyggeplassen.

5. mars 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Den ferdige midlertidige veien, sett fra øst. Som man ser øverst til høyre, fører veien fram til hovedbyggeplassen. De bygningene man ser nederst til venstre, blir gjort om til leiligheter for byggearbeidere. Det vil bli satt opp boenheter på jordene rundt.

20. april 2015 – Midlertidig boligområde

Et medlem av Jehovas vitners styrende råd og en annen representant for hovedkontoret besøkte byggeteamet. Senere samme uke ble det holdt et spesielt møte som ble overført til alle Rikets saler i Storbritannia og Irland. Det ble opplyst at byrådet i Chelmsford kvelden før hadde gitt de nødvendige tillatelsene til at prosjektet kunne fortsette.

13. mai 2015 – Tomten for støttefasiliteter

Arbeidere legger beskyttelse over røttene til to gamle eiketrær. Denne spesielle veien forbinder tomten for støttefasiliteter med hovedbyggeplassen og gjør at tungt utstyr kan passere uten at røttene til trærne blir skadet.

21. mai 2015 – Midlertidig boligområde

Noen av dem som jobber med grunnarbeid, graver grøfter til kabler og rør på det midlertidige boligområdet. I bakgrunnen ses de første av 50 boenheter som skal huse byggearbeidere under prosjektet.

16. juni 2015 – Midlertidig boligområde

En rørlegger installerer vannrør i en av de midlertidige boenhetene.

16. juni 2015 – Midlertidig boligområde

Midlertidige hus som nylig er satt opp, sett fra øst. I forgrunnen blir det lagt fundamenter til flere boenheter. I bygningene til venstre er det blant annet leiligheter og en spisesal for byggearbeidere. Avdelingskontoret skal bygges på tomten i midten i bakgrunnen.

16. juni 2015 – Midlertidig boligområde

En tekniker skjøter fiberoptiske kabler i et teknisk rom. Datanettverk og internettforbindelse var nødvendig allerede tidlig i prosjektet for å kunne ta hånd om all byggerelatert virksomhet, kommunisere med andre avdelingskontorer og organisere oppgavene under ledelse av hovedkontoret.

6. juli 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

En entreprenør som bruker GPS-utstyr, beregner hvor man skal grave grøfter for å gjøre undersøkelser. Grøftene er til hjelp for arkeologer som vurderer tomten før byggearbeidet begynner. Chelmsford, som ligger i nærheten, var en gang bebodd av romerne, men det ble ikke funnet noen kulturminner av betydning i de 107 grøftene som ble gravd i løpet av det første stadiet av disse undersøkelsene.

6. juli 2015 – Tomten for støttefasiliteter

Dørkarmer skjæres til. Noen bygninger blir renovert og gjort om til verksteder. Her skal det også være midlertidige kontorer og støttefasiliteter.

6. juli 2015 – Tomten for støttefasiliteter

En lastebil lastes med jord som skal brukes som fyllmasse.

7. juli 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Utsikt over den britiske landsbygda. Bildet er tatt fra sørenden av den 340 mål store tomten. En hovedvei i nærheten (ikke vist på bildet) gir god forbindelse til havner og flyplasser og til London.

23. juli 2015 – Byggetomten for avdelingskontoret

Entreprenører river eksisterende bygninger for å gjøre området klart for bygging av det nye avdelingskontoret.

20. august 2015 – Tomten for støttefasiliteter

En 60 tonn tung kran løfter på plass en prefabrikkert brakke. I forgrunnen ser man fundamenter til flere brakker. Disse brakkene skal brukes som kontorer under prosjektet.