Hopp til innhold

Rikets saler til en million Jehovas vitner

Rikets saler til en million Jehovas vitner

Mellom 1999 og 2015 bygde Jehovas vitner til sammen over 5000 Rikets saler i Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama og Belize. Og for å få plass til en million Jehovas vitner og andre som går på møter i dette området, er det behov for over 700 Rikets saler til.

Tidligere har det vært vanskelig for menigheter i denne delen av verden å bygge møtelokaler. I Mexico, for eksempel, har de fleste Jehovas vitner holdt møter i private hjem. Hvorfor? En av grunnene var at det i mange år fantes en lov som sa at religiøse organisasjoner ikke kunne eie eiendom. I 1990-årene ble imidlertid loven endret, og Jehovas vitner begynte å bygge mange Rikets saler. Men det kunne ta flere måneder å bygge en sal.

Økt byggetempo

I 1999 skjøt arbeidet fart da Rikets sal-byggegrupper startet å arbeide med et nytt program for bygging av Rikets saler i land med begrensede midler, deriblant Mexico og landene i Mellom-Amerika. Siden 2010 har avdelingskontoret, som ligger i Mexico, ført tilsyn med byggearbeidet i hele dette området.

Byggetjenere møter spesielle utfordringer når de bygger Rikets saler i isolerte områder. I Panama, for eksempel, måtte byggetjenere reise med båt i omtrent tre timer langs kysten for å komme til ett prosjekt. Og i den meksikanske delstaten Chiapas måtte byggegruppen bruke et lite fly for å frakte byggematerialer til en avsidesliggende byggeplass.

Fordelene med nye Rikets saler

Til og med mange som ikke er Jehovas vitner, vil gjerne at det skal bygges en ny Rikets sal i nærmiljøet. For eksempel fortalte en mann fra Honduras at før vitnene bygde en Rikets sal i området, var det andre som hadde sagt at de var interessert i å bruke tomten til en nattklubb. Men det ville han ikke. Da Jehovas vitner fortalte ham at de planla å bygge en Rikets sal der, utbrøt han: «For en velsignelse!»

Mange steder er folk imponert over hvor arbeidsomme byggearbeiderne er. En mann fra Guatemala sa: «I vår kultur er det vanlig at kvinner arbeider bare på kjøkkenet. Men kvinnene her gjør den samme jobben som menn. Jeg er overrasket over å se kvinner oppføre reisverk i jern og sparkle vegger. Dette er imponerende!» Noen naboer har til og med kjøpt mat og forfriskninger til byggearbeiderne.

Mange setter også pris på utformingen av salene våre. I Nicaragua sa en ingeniør til borgermesteren i en by at Rikets sal der var en flott bygning bygd av førsteklasses materialer. Han sa faktisk at den var av høyere kvalitet enn noen annen bygning i byen.

Jehovas vitner er selvfølgelig også selv glade for å ha passende møtelokaler. De har merket seg at det kommer flere interesserte på møtene etter at en ny Rikets sal er bygd. Noen i en menighet i Mexico som hjalp byggetjenere med å bygge en Rikets sal, oppsummerte sin takknemlighet slik: «Vi takker Jehova for det privilegium det er å kunne bygge en Rikets sal som gir pris og ære til hans navn.»