Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Prosjektene på Wallkill og Warwick går framover

Prosjektene på Wallkill og Warwick går framover

Det går framover med to store byggeprosjekter som Jehovas vitner i USA er i gang med, takket være den store arbeidsinnsatsen til frivillige fra hele landet.

Wallkill, staten New York: På dette komplekset, som er et senter for produksjonen av litteratur til Jehovas vitner i USA, bor det over 1600 vitner. Fordi virksomheten på Wallkill skal utvides, er byggearbeidere – mange av dem dugnadsarbeidere – i gang med å bygge en treetasjes kontorbygning, et parkeringshus og en treetasjes boligbygning for personalet. I 2012 hadde frivillige byggearbeidere allerede fullført en bygning for teknisk utstyr og utvidet spisesalen med 200 ekstra sitteplasser.

Jehovas vitner har administrasjonssentre, kalt avdelingskontorer, i mange land, blant annet i Brasil, Mexico og Tyskland. Jehovas vitners administrasjonssenter i USA omfatter også et undervisningssenter i Patterson i staten New York og kontorer i Brooklyn i New York. Når utvidelsen av Wallkill er fullført, vil det være det største av de kompleksene Jehovas vitner bruker verden over.

Warwick, staten New York: Dette komplekset vil bli Jehovas vitners nye hovedkontor. Eksisterende tomme bygninger har blitt fjernet fra tomten. Jehovas vitner har skaffet seg en eiendom ti kilometer unna, i Tuxedo, som de bruker som lagringssted for maskiner og byggematerialer. De lokale myndighetene har godkjent den endelige miljøutredningen for prosjektet. Straks situasjonsplanen er godkjent, vil man søke om byggetillatelser. I mellomtiden vil Jehovas vitners hovedkontor fortsette å være i Brooklyn.