Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitner skal flytte sitt hovedkontor

Jehovas vitner skal flytte sitt hovedkontor

I juli 2009 kjøpte Jehovas vitner en tomt i staten New York med tanke på å flytte sitt hovedkontor. Eiendommen er på 1020 mål og ligger cirka 8 mil nordvest for det eksisterende komplekset i Brooklyn i New York, der de har holdt til siden 1909.

Det kommer til å bo og arbeide rundt 800 Jehovas vitner på det nye komplekset, som vil bestå av en kontorbygning, en servicebygning og fire boligbygninger. Det er også planlagt et lite museum som skal vise Jehovas vitners historie i nyere tid.

Bygningskomplekset vil oppta 180 mål av eiendommen. Den omkringliggende skogen og våtmarken på resten av eiendommen vil forbli naturtomt. Det er ikke planlagt å anlegge store gressplener, men heller å la anlegget stå i stil med de skogkledde omgivelsene.

Arkitekter har tegnet bygningene slik at de skal være energi- og ressurseffektive, noe som gjør dem miljøvennlige og fører til lave driftsutgifter. Taket på bygningene vil for eksempel være dekket av robust vegetasjon som krever lite stell, både for å redusere avrenningen av regnvann og for å stabilisere temperaturen inne i bygningene. Kontorene blir utformet slik at de utnytter naturlig lys til belysning. Vannsparing har også høy prioritet.

Hva ligger bak den planlagte flyttingen? Jehovas vitners avdelingskontorer i andre deler av verden trykker nå bibler og bibelsk litteratur, noe som en gang i tiden ble gjort bare i Brooklyn. I 2004 ble trykkeri- og forsendelsesvirksomheten i USA flyttet til Wallkill i staten New York, som ligger drøyt 14 mil nordvest for Brooklyn.

Kostnadene har også spilt en rolle. Det er dyrt å drive og vedlikeholde komplekset i Brooklyn. Ved å flytte til et samlet bygningskompleks kan Jehovas vitner gjøre bedre bruk av midler som er gitt til støtte av deres bibelske undervisningsarbeid.

Det må foretas en miljøgjennomgang før de endelige godkjennelsene kan gis. Hvis alt går bra, vil byggingen komme i gang i 2013 og være fullført i løpet av fire år.

I tillegg til trykkerikomplekset i Wallkill har Jehovas vitner et undervisningssenter i Patterson i staten New York. Organisasjonen har avdelingskontorer i mange land. På verdensbasis er det over sju og en halv million Jehovas vitner.