Hopp til innhold

Bilder fra Storbritannia – del 9 (september 2019 til februar 2020)

Bilder fra Storbritannia – del 9 (september 2019 til februar 2020)

I dette bildegalleriet kan du se hvordan byggingen av Jehovas vitners nye avdelingskontor i Chelmsford i Storbritannia ble fullført, og hvordan Betel-familien begynte å ta i bruk bygningene i perioden september 2019 til februar 2020.

  1. Produksjonsbygning nord (videoproduksjon)

  2. Produksjonsbygning sør (vedlikehold og drift)

  3. Kontorbygning

  4. Boligbygning A

  5. Boligbygning B

  6. Boligbygning C

  7. Boligbygning D

  8. Boligbygning E

  9. Boligbygning F

10. september 2019 – Kontorbygning

Anleggsgartnere raker jorden jevn før det skal sås gress. Boligbygningene A og B ses i bakgrunnen.

19. september 2019 – Kontorbygning

En kunstig dam bak kontorbygningen. Denne og andre dammer på eiendommen utgjør en del av et bærekraftig dreneringssystem som er designet for å etterligne naturlig drenering. Dette systemet forbedrer vannkvaliteten, reduserer faren for oversvømmelse og gir et bedre miljø for mennesker og dyr.

19. september 2019 – Kontorbygning

Et ektepar samarbeider om å montere skillevegger til nye kontorer.

14. oktober 2019 – Boligbygning A

En søster bruker et laservater for å henge opp et skilt på døren til frisørsalongen.

28. oktober 2019 – Eiendommen

En bror setter opp et skilt og passer på å få det i vater. Skilt langs gangveiene viser vei for beboere og besøkende på den 340 mål store eiendommen.

4. november 2019 – Produksjonsbygning nord

En fra den lokale brann- og redningsetaten sjekker vanntrykket i en brannhydrant.

14. november 2019 – Kontorbygning

En bror i byggekomiteen leder dagsteksten i en test av det nye lyd- og videoanlegget på Betel. Programmet ble strømmet via internett til Betel-familien i London.

19. november 2019 – Produksjonsbygning nord

En elektriker monterer et trafikklys ved innkjørselen til et adgangskontrollert område.

19. november 2019 – Midlertidig bygning for støttefunksjoner

To søstre stripper kobberledninger med tanke på gjenvinning.

25. november 2019 – Midlertidig bygning for støttefunksjoner

En guide på besøkssenteret viser et oversiktskart over eiendommen. I byggeperioden kom det over 95 000 på omvisning.

5. desember 2019 – Kontorbygning

Et medlem av utvalget ved avdelingskontoret holder en tale til byggearbeiderne på det siste månedlige møtet deres før de forskjellige Betel-avdelingene skal ta over bygningene. Over 11 000 frivillige har brukt tid og krefter på å være med på dette prosjektet.

10. desember 2019 – Produksjonsbygning nord

Det regionale videoteamet og den lokale Broadcasting-avdelingen får opplæring i å bruke det nye studiorigget. Arbeiderne bruker blå skoovertrekk for å beskytte gulvene.

30. desember 2019 – Kontorbygning

Arbeidere koster fugesand ned mellom belegningssteinen for å gjøre ferdig innkjørselen til kontorbygningen.

16. januar 2020 – Produksjonsbygning sør

En bror gjør vedlikeholdsarbeid på en minibuss på det nye bilverkstedet. Siden alle avdelingskontorets bygninger nå er på ett sted, trenger ikke Betel-familien lenger mange slike minibusser for å reise til og fra arbeidet hver dag. De bussene som det ikke er bruk for lenger, kan nå selges. I bakgrunnen står et kjøretøy som brukes på tomten av vedlikeholdsavdelingen.

29. januar 2020 – Boligbygning D

Brødre lesser av de personlige eiendelene til en i Betel-familien. Et team på 27 personer hjalp betelitter med å flytte i løpet av januar og februar. I begynnelsen av mars bodde og arbeidet hele Betel-familien på det nye avdelingskontoret.

6. februar 2020 – Kontorbygning

Brødre og søstre lager salat til Betel-familien.

7. februar 2020 – Midlertidig boligområde

En midlertidig bolig blir fjernet etter å ha blitt solgt. Slike boliger som ble brukt av byggearbeidere, lå i gangavstand til det nye avdelingskontoret. Boligene var en del av en plan om å redusere karbonutslipp i forbindelse med prosjektet. Den planen ble anerkjent som innovativ i henhold til en ledende miljøstandard som kalles BREEAM. Lengst i bakgrunnen er de nye boligbygningene.

14. februar 2020 – Kontorbygning

Noen i oversettelsesavdelingen setter opp en lydisolert bås som skal brukes til lydinnspillinger. Dette studioet er et supplement til det enklere oppsettet som brukes til innspillinger på teamkontorene. Studioet kan brukes av oversetterteam som hører inn under avdelingskontoret i Storbritannia, for eksempel de som oversetter til irsk og skotsk-gælisk.

24. februar 2020 – Kontorbygning

En bror i bygge- og prosjekteringsavdelingen (LDC) snakker med en LDC-representant i Sørøst-England via videokonferanse. LDC-representanter utenfor Betel kontakter regelmessig avdelingskontoret for å snakke om bygging og vedlikehold av Rikets saler. I bakgrunnen snakker andre i den samme avdelingen om oppvarmings- og ventilasjonsalternativer for nye og renoverte Rikets saler.

25. februar 2020 – Kontorbygning

Nye Betel-pendlere kommer til resepsjonen før de skal på et velkomstmøte og får vite hvilken avdeling de skal arbeide i. Da avdelingskontoret i Storbritannia hadde flyttet til Chelmsford, var det nesten 500 pendlere som hjalp til med det vanlige arbeidet på Betel. I bakgrunnen ses to brødre som tester og justerer tv-skjermer som skal være en del av utstillingen for besøkende.