Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Bilder fra Storbritannia – del 2 (september 2015 til august 2016)

Bilder fra Storbritannia – del 2 (september 2015 til august 2016)

Jehovas vitner i Storbritannia skal flytte avdelingskontoret sitt fra Mill Hill i London til et sted rundt 70 kilometer lenger øst, i nærheten av byen Chelmsford i Essex. Her kan du se hvordan arbeidet med det nye avdelingskontoret har gått framover i perioden fra september 2015 til august 2016.

29. oktober 2015 – Tomten for støttefasiliteter

Arbeidere støper betong foran en garasje for anleggsmaskiner.

9. desember 2015 – Tomten for støttefasiliteter

Det blir lagt tak på en bygning som skal inneholde kontorer og en spisesal under byggeperioden.

18. januar 2016 – Tomten for støttefasiliteter

En arbeider bruker en gravemaskin med trekutter for å fjerne noen av trærne i et område ved hovedinngangen. Trekutteren tar tak i treet, kutter stammen og løfter treet bort. For å kompensere for trærne som fjernes, kommer anleggsgartnere til å plante tusenvis av nye trær før byggeprosjektet er fullført.

31. mars 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere fjerner avfall på tomten etter den tidligere eieren. Jorden kan da bli renset og brukt på nytt.

14. april 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere gjør klart til å løfte brakker på plass med en kran. Disse brakkene skal inneholde kontorer og andre fasiliteter som både faste byggeteam og innleide firmaer kan benytte seg av.

5. mai 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere sorterer gjenvinnbart materiale i resirkuleringscontainere. Byggeprosjektutvalget har satt som mål at 95 prosent av alt ufarlig avfall skal fjernes, men så langt har arbeiderne klart å fjerne mer enn det. I tillegg har 89 prosent av rivningsavfallet – som murstein, betong og tømmer blitt tatt vare på, slik at det kan brukes senere i byggearbeidet.

23. mai 2016 – Tomten for støttefasiliteter

En fra byggeteamet fyller grus i en grøft. Disse grøftene er til rør som skal brukes i forbindelse med boligbrakkene til arbeiderne.

26. mai 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

En entreprenør samler jordprøver for å finne ut om jorden kan brukes til å lage veier på byggetomten.

31. mai 2016 – Tegning av avdelingskontoret

Den 31. mai 2016 godkjente Jehovas vitners styrende råd at avdelingskontoret skulle se slik ut. Denne godkjennelsen og godkjennelsene fra de lokale myndighetene til de opprinnelige planene gjorde at man kunne gå videre med prosjektet.

16. juni 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere fjerner avfall fra jord som er hentet fra byggetomten. Jorden kan deretter bli brukt andre steder. Denne jobben gjør at man slipper å bruke penger på å kjøre bort jord og på å erstatte den.

20. juni 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere rydder området der hovedinnkjørselen skal være. Dette arbeidet pågikk til tross for en måned med så mye regn at byggetomten ble forvandlet til et gjørmehull.

18. juli 2016 – Tomten for støttefasiliteter

Veier blir vannet for å hindre at det støver. Det å ha god orden på byggeplassen er i tråd med bransjenormene til organisasjonen Considerate Constructors Scheme (CCS). Byggeprosjektutvalget har registrert seg hos denne organisasjonen for å rette seg etter lokale byggeforskrifter. CCS oppfordrer sine medlemmer til å ha respekt for lokalsamfunnet og ta hensyn til naboene, noe som harmonerer med bibelske prinsipper.

18. juli 2016 – Tomten for støttefasiliteter

En metallarbeider kutter en gjenget jernstang som skal brukes når ventilasjonsrør henges opp.

22. juli 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Arbeidere skiller 20 000 kubikkmeter med jord og stein fra hverandre. På midten av bildet ser man jord- og steinmasser som tømmes oppi et sikteverk. Ved hjelp av rister i forskjellige størrelser blir store og mellomstore steiner skilt ut, og den fine jorden faller til bunnen. Tre transportbånd transporterer den siktede massen til dumpere.

22. juli 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Store mengder jord blir flyttet for å planere tomten, slik at terrenget samsvarer med konstruksjonskravene til bygningene.

18. august 2016 – Byggetomten for avdelingskontoret

Til venstre på bildet blir planeringen av bakken gjort ferdig, slik at arbeidet med fundamentet til boligbygningene kan starte. Lenger bak til venstre ligger det midlertidige boligområdet, som kan huse 118 byggearbeidere.

Lær mer

HVEM GJØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hva er Betel?

Betel er et unikt sted med et veldig viktig formål. Les mer om hvem som tjener der.