Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

En farm som produserer mat til millioner

En farm som produserer mat til millioner

For 40 år siden, den 2. februar 1973, satte man opp nye presser på Wallkill i staten New York i USA for å trykke bladene Vakttårnet og Våkn opp!

Ti år tidligere hadde Jehovas vitner kjøpt en jordbrukseiendom i Wallkill for å kunne produsere mat til personalet ved hovedkontoret deres i Brooklyn i New York. Men nå skulle det også produseres en annen type mat på eiendommen, åndelig mat. – Matteus 24:45–47.

Watchtower Farms, Wallkill, staten New York, tidlig på 1970-tallet

Philip Wilcox, som var trykkeritilsynsmann på den tiden, minnes den dagen de begynte å teste pressene: «Vi hadde brukt cirka en måned på å montere de hurtiggående rotasjonspressene. Nå var de klare, og vi begynte å prøvekjøre dem. Ikke lenge etter hadde vi noen tusen blad. Vi sendte disse bladene videre til trykkeriet i Brooklyn, hvor bestillingene fra menighetene ble effektuert og sendt ut. Vi var fast bestemt på at ikke et eneste blad skulle gå til spille.»

Jehovas vitner bygde dette nye trykkeriet for å supplere det store trykkeriet de den gangen hadde i Brooklyn. På begynnelsen av 1970-tallet var etterspørselen etter bibelsk litteratur så stor at det ikke kunne produseres nok på dagtid. Man hadde derfor begynt med nattskift på trykkeriet i Brooklyn, bare for å holde tritt med bestillingene.

Øverst: Den første M.A.N.-pressen blir installert på Wallkill, januar 1973. Nederst: M.A.N.-pressen mates med papir

Da den første trykkeribygningen på Wallkill var ferdig, inneholdt den fire presser, en ekspedisjonsavdeling og en Rikets sal. Men før det var full produksjon i bygningen, begynte man å bygge en større bygning ved siden av den første. Etterspørselen etter bibelsk litteratur var så stor at det ble satt opp ytterligere seks presser i den andre bygningen, allerede før den var helt ferdig.

I årenes løp har trykketeknologien gått framover og etterspørselen etter vår bibelske litteratur økt. På grunn av denne utviklingen har vi flere ganger vært nødt til å bytte ut utstyr og utvide trykkeriet på Wallkill. På 1980-tallet ble umoderne boktrykkmaskiner erstattet med hurtiggående offsetpresser.

I 2004 ble trykkeriet i Brooklyn lagt ned, og for første gang begynte man å produsere bøker på Wallkill. I 2010 ble trykkingen av bladene flyttet enda lenger nordover, denne gangen til Jehovas vitners avdelingskontor i Canada. Den nye pressen der kan trykke 200 000 blad i timen.

Øverst: Trykkark klargjøres for bokbinderlinjen på Wallkill, 2005. Nederst: Watchtower Farms, Wallkill, staten New York, 2013

I dag er trykkeriet på Wallkill høyautomatisert og topp moderne, og det er omkring 280 menn og kvinner som arbeider der på frivillig basis. I fjor ble det produsert over 17 millioner bøker og bibler der. I tillegg til trykkeriene på Wallkill, i Canada og i Mexico i Nord-Amerika har Jehovas vitner 12 andre trykkerier, som ligger i Afrika, Asia, Australia, Europa og Sør-Amerika. Alle disse er med på å dekke det åndelige behovet til millioner av mennesker. – Matteus 5:3.