Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Watchtower Farms – 50 år med stor produksjon

Watchtower Farms – 50 år med stor produksjon

Litt over 14 mil nord for New York, nær den lille byen Wallkill i staten New York, ligger det noen gårdsbruk som har spilt en viktig rolle i Jehovas vitners globale bibelske undervisningsarbeid. Det første av gårdsbrukene i dette anlegget, som nå kalles Watchtower Farms, ble kjøpt for 50 år siden, den 2. januar 1963.

David Walker, et av Jehovas vitner som har tjent på Wallkill siden starten, forteller hvorfor man kjøpte dette gårdsbruket: «Staben ved Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn i New York vokste, og vi trengte å sørge for mat til dem på en kostnadseffektiv måte. Før dette hadde Jehovas vitner brukt et annet gårdsbruk, som også lå i staten New York, men mellom seks og åtte timer fra Brooklyn. Wallkill lå bare to timer unna. Så dette stedet var helt ideelt med tanke på våre behov.» Etter hvert begynte Jehovas vitner med dyrking av frukt og grønnsaker og med produksjon av fjærkre, svinekjøtt, storfekjøtt og meieriprodukter på Wallkill. Med tiden ble det kjøpt flere gårdsbruk i området.

Den veksten Jehovas vitner erfarte på verdensbasis, førte til en enestående utvikling på Wallkill i løpet av en tiårsperiode. I tillegg til å produsere bokstavelig mat begynte man å produsere åndelig mat i form av litteratur som skulle være til hjelp i det symbolske innhøstningsarbeidet som Jesus snakket om. (Matteus 9:37; Lukas 10:2; Johannes 4:35, 36) La oss se på noe av det arbeidet som er blitt utført på Wallkill.

Trykkerivirksomhet: På midten av 1900-tallet ble det meste av vår bibelske litteratur produsert på trykkeriet i Brooklyn. Men etter hvert som etterspørselen etter litteratur økte, klarte ikke trykkeriet i Brooklyn lenger å produsere nok. Jehovas vitner bygde derfor et nytt trykkeri på Wallkill, som var ferdig i 1973. Siden da har trykkeribygningene blitt utvidet flere ganger, senest i 2004.

Datateknologi: I 1979 begynte et team av Jehovas vitner på Wallkill å utvikle et datasystem som nå kalles Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS, flerspråklig elektronisk publiseringssystem). Dette datasystemet gjør det mulig å utgi bibelsk litteratur på over 600 språk.

Skolevirksomhet: I 1988 flyttet Vakttårnets bibelskole Gilead fra Brooklyn til Wallkill, og den 17. oktober begynte undervisningen. Skolen fortsatte å bli holdt der til april 1995, da den ble flyttet til Vakttårnets undervisningssenter i Patterson i staten New York.

Akkurat som på andre gårdsbruk har det skjedd forandringer på Watchtower Farms de siste 50 årene med hensyn til hva som produseres, og hvordan det produseres. Men det blir fortsatt lagt mye arbeid i å sørge for at den maten som Jehovas vitner som nå tjener ved Betel-kompleksene i staten New York, får, er av god kvalitet.

For tiden bygger Jehovas vitner en ny kontorbygning, en ny boligbygning og andre nødvendige bygninger på Wallkill. De renoverer også eksisterende bygninger. Alt dette vil bidra til at Watchtower Farms kan fortsette å hjelpe de stadig flere som slutter seg til Jehovas vitner i denne delen av verden, med å få dekket sitt åndelige behov.

David Walker, som er sitert tidligere, sier: «De siste 50 årene har det gitt meg stor glede å se hvordan anlegget på Wallkill fra sin spede begynnelse har vokst og spilt en viktig rolle i vårt verdensomfattende arbeid med å lære andre om Bibelens budskap.»