Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Sammenslåing av Jehovas vitners avdelingskontorer

Sammenslåing av Jehovas vitners avdelingskontorer

Pr. september 2012 er tilsynet med over 25 av Jehovas vitners avdelingskontorer blitt overført til større avdelingskontorer. Fra 1. september ble for eksempel avdelingskontorene i Norge, Sverige og Danmark slått sammen til et nytt, skandinavisk avdelingskontor, som ligger i Danmark.

Dessuten er det blitt opprettet nye avdelingskontorer i Serbia og i Makedonia. Det er to hovedgrunner til disse forandringene.

1. Teknologi har forenklet arbeidet

Framskritt som er blitt gjort i de senere år innen kommunikasjon og trykketeknologi, har redusert behovet for personale på noen avdelingskontorer. Etter hvert som færre arbeider på større avdelingskontorer, er det blitt ledige boligrom som kan brukes av noen som har arbeidet på mindre avdelingskontorer i andre land.

Nå har hvert av disse sentrale avdelingskontorene en større gruppe erfarne Jehovas vitner som organiserer det bibelske undervisningsarbeidet. Nå blir for eksempel forkynnelsesarbeidet i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama ført tilsyn med av avdelingskontoret i Mexico. Som følge av det er avdelingskontorene i disse seks landene blitt lagt ned.

Førti vitner fra disse seks avdelingskontorene fikk i oppdrag å tjene ved avdelingskontoret i Mexico. Cirka 95 andre ble værende i hjemlandet, der de begynte i heltidsforkynnelsen.

Andre i disse landene i Mellom-Amerika begynte å arbeide på oversettelseskontorer som blir ført tilsyn med av avdelingskontoret i Mexico. I Panama er det for eksempel cirka 20 Jehovas vitner som oversetter Vakttårnets publikasjoner til lokale språk. Og på det tidligere avdelingskontoret i Guatemala er det 16 Jehovas vitner som nå oversetter litteratur til fire lokale språk. Omorganiseringen i Mellom-Amerika har dermed ført til at antall medarbeidere ved våre kontorer er blitt redusert fra 300 til rundt 75.

2. Flere kan bruke mer tid på å forkynne

På grunn av sammenslåingene kan dyktige forkynnere som før tjente ved mindre avdelingskontorer, nå konsentrere seg om forkynnelsen av det gode budskap.

Et Jehovas vitne i Afrika som fikk som sitt nye oppdrag å tjene på heltid i forkynnelsesarbeidet, skrev: «De første månedene var det en utfordring for meg å venne meg til min nye livssituasjon. Men å være engasjert i forkynnelsen hver dag har gitt meg større gleder og velsignelser enn jeg hadde kunnet forestille meg. For tiden leder jeg bibelstudium med 20 personer, og noen av dem går nå på menighetens møter.»