Hopp til innhold

De bekjemper branner

De bekjemper branner

«Brann! Det brenner!» Sandra, som spiste frokost hjemme hos svigerforeldrene sine, så flammer komme ut under døren på en bod ved siden av huset. Hun og Thomas, mannen hennes, reagerte raskt. Mens Sandra hentet brannslokkingsapparatet, løp Thomas ut til boden. Sandra skyndte seg å gi brannslokkingsapparatet til Thomas, og han slokket brannen. Hun sier: «Hvis vi ikke hadde gjort noe, kunne hele boden ha brent ned.»

Hvordan klarte Thomas og Sandra å handle så besluttsomt og unngå å få panikk? Sammen med cirka 1000 andre som jobber ved Jehovas vitners avdelingskontor i Selters i Tyskland, har de fått opplæring i hva de skal gjøre hvis det brenner.

Det cirka 300 000 kvadratmeter store anlegget i Selters består ikke bare av kontor- og boligbygninger, men også av et vaskeri, et trykkeri og forskjellige verksteder – områder som på hver sin måte er brannutsatte. Derfor har avdelingskontorets HMS-avdeling laget et program for opplæring i brannsikkerhet. For det første øver de som utgjør beredskapsgruppen, sammen med det lokale brannvesenet. For det andre er alle på avdelingskontoret med jevne mellomrom med på

  • evakueringsøvelser

  • teoretisk opplæring i brannvern

  • øvelser der man lærer å slokke branner på et tidlig stadium

Dermed lærer de frivillige ferdigheter som er helt nødvendig i nødssituasjoner.

Opplæring i brannslokking

Under slokkeøvelsene lærer deltakerne å slokke branner på en trygg måte. Christin, som ikke hadde lært om brannsikkerhet siden barneskolen, beskriver hvordan en av øvelsene på avdelingskontoret var: «Jeg tok tak i brannslokkingsapparatet, dro ut splinten og gikk mot brannen med vinden i ryggen, slik at ikke flammene skulle treffe meg rett i ansiktet. Så slokket jeg brannen – helt på egen hånd! Jeg lærte også hvordan en gruppe på 4–5 personer kan slokke en brann.»

Øvelser «reduserer frykten for flammene», sier Daniel, som jobber med brannvernopplæring på avdelingskontoret. Han forklarer: «Når det begynner å brenne, blir folk ofte handlingslammet. De blir usikre og tenker: ‘Hva skal vi gjøre? Hvordan bruker vi et brannslokkingsapparat?’ Men hvis de vet hva de skal gjøre, kan de lett forhindre at en liten brann utvikler seg til et inferno.» Han forteller at under øvelsene «får deltakerne lære hvordan de skal håndtere et brannslokkingsapparat og slokke en brann. De blir tryggere på hva de skal gjøre, og bygger opp mot til å trå til hvis det blir nødvendig».

Opplæringen gir gode resultater

Mange gir uttrykk for at de er takknemlige for denne opplæringen. Christin, som ble sitert tidligere, sier: «Dette var første gang jeg hadde et brannslokkingsapparat i hendene. Jeg synes alle burde få opplæring på dette området.» Nadja, som jobber som deltidspendler ved avdelingskontoret, og som også jobber på en flyplass, forteller: «På flyplassen har jeg de siste ti årene bare fått teoretisk opplæring i brannvern. Men den praktiske opplæringen på avdelingskontoret har gjort at jeg føler meg tryggere. Så hvis det begynner å brenne, vet jeg hva jeg skal gjøre.»

Sandra er sikker på at opplæringen på avdelingskontoret hjalp henne til å handle raskt hjemme hos svigerforeldrene. Hun sier: «Jeg har blitt mindre redd for å bruke et brannslokkingsapparat. Det er fint at vi har disse øvelsene en gang i året. Det har definitivt hjulpet meg.»

Øvelser sammen med det lokale brannvesenet

Det lokale brannvesenet har regelmessige øvelser på avdelingskontorets område. Brannmester Theo Neckermann forteller hvorfor: «Avdelingen vår har ansvar for Selters kommune, som er et landlig område. Vi har stort sett bare å gjøre med branner i eneboliger og leiligheter. Dette anlegget er unikt i regionen på grunn av den store eiendommen, de store bygningene og det industrielle arbeidet som pågår her. Vi trenger ekstra kompetanse for å kunne håndtere branner på dette anlegget. Derfor er vi glade og takknemlige for at vi får ha øvelser her.»

De mer enn 100 medlemmene av avdelingskontorets beredskapsgruppe øver på redningsaksjoner og brannslokking sammen med brannvesenet. Neckermann fortsetter: «Vi beundrer beredskapsgruppen deres. Uten deres hjelp og ledelse ville ikke brannøvelsene ha gått så knirkefritt som de gjør.»

Demonstrasjon av hvor farlig det er å prøve å slokke brennende olje med vann

Brannvesenet og beredskapsgruppen fikk bruk for ferdighetene sine en kveld i februar i 2014. En hel leilighet i en av boligbygningene ble full av røyk. «Røyken var så tett at vi ikke kunne se hånden foran oss», forteller Daniel, som ble sitert tidligere. «Vi ringte brannvesenet med en gang og begynte å evakuere alle de 88 leilighetene. Da de kom, hadde vi allerede evakuert hele bygningen.» Neckermann sier: «Jeg kan ikke forestille meg at det hadde gått like raskt å evakuere en så stor bygning i Frankfurt, for eksempel. Dere er virkelig disiplinerte, og beredskapsgruppen var helt super!» Brannmennene fant årsaken til røykutviklingen og fjernet den. Ingen ble skadet, og bygningen fikk ingen alvorlige skader.

Alle på avdelingskontoret i Selters håper naturligvis at det aldri vil oppstå en alvorlig brann. Men hvis det skulle skje, er alle forberedt, for de har lært hvordan de skal bekjempe branner.