I november 2012 solgte Jehovas vitner Bossert hotell. Nøklene ble overlevert til den nye eieren, og i likhet med utallige gjester sjekket vitnene ut og drog. Inntektene av salget vil bli brukt til å fremme Jehovas vitners verdensomfattende bibelske undervisningsarbeid.

Grunnen til at vitnene har solgt denne 14-etasjes bygningen i italiensk renessansestil, er at staben ved hovedkontoret deres skal flytte ut av Brooklyn i New York til et nytt kompleks i Warwick i staten New York. Man regner med at flyttingen vil foregå over flere år.

Hundre års historie

Louis Bossert, en trelasthandler i New York, bygde Bossert i 1909. Det skulle være et leilighetshotell og ha både korttidsgjester og fastboende. Hotellet ble fort fullt, så i 1914 utvidet han bygningen, slik at den ble nesten dobbelt så stor. Og i 1916 ble det bygd en restaurant på taket som fikk navnet Marine Roof.

På 1980-tallet kjøpte Jehovas vitner bygningen og renoverte den for å dekke behovet for boliger til staben ved hovedkontoret deres. De bygde om ballsalene til spisesaler og takrestauranten til en uformell salong som beboerne og gjestene deres kunne bruke.

Siden 2010 har Jehovas vitner fra hele verden som har kommet for å se hovedkontoret, kunnet få bo på Bossert.

Den nye eieren har planer om å renovere bygningen og drive den som et hotell. Det at Bossert er i svært god stand, vil lette ombyggingen fra enkle ett- og toroms leiligheter til et luksushotell.

Restaurert til fordums prakt

Før Jehovas vitner flyttet inn i Bossert, hadde bygningen forfalt gjennom mange år. Den hvite fasaden var skitten, og den massive terrakottagesimsen langs taket var ødelagt og falleferdig. Vinduene var gamle og trekkfulle. På Marine Roof var duer de eneste stamgjestene. Så man gikk i gang med et gigantisk renoveringsprosjekt. Jehovas vitner fra hele USA stilte opp og bidrog med sin tid og sine ferdigheter, og prosjektet ble fullført i 1991.

Under renoveringen rengjorde og reparerte vitnene bygningens fasade av kalkstein og granitt. De erstattet gesimsen med en eksakt kopi støpt i lett glassfiber og satte inn nye mahognivinduer.

De totalrenoverte også bygningen innvendig, og den en gang så vakre lobbyen ble viet spesiell oppmerksomhet. For å reparere skadede marmorvegger fikk man tak i stein fra det opprinnelige marmorbruddet i Italia. De vannskadede gipsdekorasjonene i taket ble også restaurert.

De svære jernsøylene i lobbyen var en stor utfordring. Overflaten var opprinnelig en marmorimitasjon av gips, laget med en spesiell italiensk teknikk som kalles scagliola. Men søylene var blitt malt over mange ganger av tidligere eiere. Ingen av de frivillige arbeiderne kunne den gamle håndverksteknikken. Et universitetsbibliotek i nærheten skaffet en bok om hvordan man lager denne kunstige marmoren. Utrustet med denne informasjonen gikk man så i gang med å restaurere søylene, og noen uker senere hadde de praktisk talt fått tilbake sitt opprinnelige utseende.

Da renoveringen var ferdig i 1991, var bygningen blitt både praktisk og vakker. Som en anerkjennelse av innsatsen ble Bossert tildelt en pris for fremragende bevaringsarbeid, Lucy G. Moses Preservation Award.