Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Rapport fra årsmøtet 2014

Riket har hersket i 100 år!

Rapport fra årsmøtet 2014

Den 4. oktober 2014 var cirka 19 000 samlet til det 130. årsmøtet for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Selve programmet ble holdt i Jehovas vitners stevnehall i Jersey City i New Jersey i USA og ble videooverført til en rekke andre steder.

Mark Sanderson, et medlem av Jehovas vitners styrende råd, var ordstyrer. I innledningen understreket han at dette var et historisk møte, ettersom det markerte at det var 100 år siden det messianske rike ble opprettet.

Bror Sanderson nevnte tre viktige ting som Riket har utrettet i disse første 100 årene:

  • Et verdensomfattende forkynnelsesarbeid. Med Jehovas velsignelse har hans folk arbeidet utrettelig for å utbre det gode budskap om Riket. Tallet på forkynnere har økt fra noen få tusen i 1914 til over åtte millioner i tjenesteåret 2014. Vi vil fortsette å forkynne iherdig til Jehova sier at arbeidet er ferdig.

  • Rikets undersåtter er blitt beskyttet som gruppe betraktet. Religiøse og politiske myndigheter har motarbeidet Jehovas vitner og til og med forsøkt å utrydde dem. Men Jehova har beskyttet sine tjenere som gruppe betraktet. En rekke juridiske seire, for eksempel i USAs høyesterett og ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol, bekrefter at Jehova har fortsatt å våke over oss fram til i dag.

  • Mennesker fra alle samfunnslag er blitt forent. Guds rike har forent mennesker fra ulike miljøer, land og språkgrupper ved å hjelpe dem til å overvinne alle slags utfordringer og gjøre dem til en forent gruppe tilbedere. «Dette er et mirakel som bare Jehova Gud kan ha utrettet», sa bror Sanderson. Han sa at alle som var der, så det som en stor ære å være til stede på dette historiske møtet.

Bli Jehovas venn-serien.

Denne videoserien for barn, som vi har hatt i over to år, var det neste på programmet. Først introduserte bror Sanderson en video med intervjuer med barn fra forskjellige steder i verden. Det gjorde inntrykk på forsamlingen å høre barna fortelle på en oppriktig måte hvor glade de var for det de hadde lært av videoene.

Så ble det vist en ny video i denne serien. Den heter «Jehova kan gjøre deg modig». Det er en video på 12 minutter som levendegjør den bibelske beretningen om den israelittiske jenta som modig snakket med Na’amans kone om Jehova. (2. Kongebok 5:1–14) Videoen ble lagt ut på jw.org mandag 6. oktober 2014 og er tilgjengelig på over 20 språk.

JW Language.

Bror Sanderson lanserte denne nye appen, som skal hjelpe Jehovas vitner som vil lære seg et nytt språk for å utvide sin tjeneste. Appen inneholder over 4000 ord og fraser på 18 språk. Man har planer om å føye til flere ord og fraser, presentasjoner som kan brukes i felttjenesten, og andre ting.

JW Broadcasting.

Forsamlingen ble begeistret for å høre om en ny tv-stasjon på Internett drevet av Jehovas vitner. Dette er et prøveprosjekt bare på engelsk. Stasjonen holder til ved hovedkontoret i Brooklyn i New York og sender videoer, musikk og dramatiserte bibelopplesninger. Den vil dessuten ha et månedlig program. Programleder vil være et medlem av det styrende råd eller en av assistentene for et av rådets utvalg.

Bror Sanderson introduserte noen klipp fra det første av disse programmene. Programleder var Stephen Lett, et medlem av det styrende råd. Programmet tok oss med bak scenen for å gi oss et innblikk i forarbeidet med opprettelsen av tv-stasjonen. JW Broadcasting åpnet 6. oktober 2014 og er tilgjengelig på tv.jw.org.

«Riket – 100 år og videre.»

Samuel Herd i det styrende råd var forteller i en video som viste hvordan Guds rike på en fremadskridende måte har hjulpet oss til å gjøre framskritt i forkynnelsen. Videoen kombinerte historiske filmopptak, rekonstruksjoner og opplevelser fortalt av noen som har vært Jehovas vitner i mange år. Den trakk fram produksjonen og de omfattende framvisningene av «Skapelsens fotodrama», bruken av grammofon og vitnesbyrdskort, informasjonsmarsjer og høyttalerbiler og dessuten skoler som gir oss opplæring i forkynnelsen.

Hvilket utbytte har vi av å tenke over hva Riket har utrettet de første 100 årene? Det gjør Riket mer virkelig for oss og øker vår forventning om hva det skal utrette i framtiden.

Sanger.

David Splane, et medlem av det styrende råd, begeistret alle da han opplyste at sangboken vår, Syng for Jehova, skal revideres. Den reviderte utgaven blir laget med det samme omslagsmaterialet og sølvsnittet som New World Translation. Det at man bruker materialer av god kvalitet, vitner om at musikk har en opphøyd plass i vår tilbedelse.

Bror Splane opplyste også at sangboken vil inneholde noen nye sanger. Men vi trenger ikke å vente til vi har fått den reviderte sangboken, med å begynne å synge de nye sangene. De blir lagt ut på jw.org etter hvert som de blir tilgjengelige.

Tre av de nye sangene, som Betel-familien hadde øvd på tidligere i uken, ble sunget på årsmøtet. Bror Splane dirigerte et kor som sang den nye sangen med tittelen «Riket hersker – la det komme!» Den var spesielt komponert for å markere at det var 100 år siden Riket ble født. Først ble den sunget av koret. Så ble den sunget av hele forsamlingen. Senere i programmet sang koret og forsamlingen en annen ny sang, «Gi oss mot til å forkynne».

Intervju.

Gerrit Lösch fra det styrende råd ledet et innspilt intervju med tre ektepar som har flere tiårs erfaring fra Betel. De fortalte om mange forandringer som de har opplevd i årenes løp, og som viser at Guds folk går framover. Bror Lösch pekte på at Bibelen har forutsagt organisasjonsmessige forbedringer, og oppfordret alle til å fortsette å gå framover sammen med Jehovas organisasjon. – Jesaja 60:17.

«Forbilder og motbilder.»

Bror Splane holdt denne talen, som forklarte hvorfor publikasjonene våre i de senere år ikke har drøftet forbilder og motbilder like mye som før.

Tidligere sa vi at mange trofaste menn og kvinner som er nevnt i Bibelen, var forbilder på grupper av trofaste kristne i vår tid. Og det var en rekke bibelske beretninger vi trodde var profetiske forbilder på hendelser som berører Guds tjenere i nyere tid. Sant nok kunne det være fascinerende å studere slike sammenligninger. Hva er så grunnen til at publikasjonene i den senere tid sjelden har drøftet forbilder og motbilder?

Bibelen viser at noen personer og hendelser var forbilder på noen eller på noe større. Der hvor Bibelen tydelig viser at det er snakk om et forbilde og et motbilde, godtar vi det uten videre. «Men når Bibelen er taus, må vi være tause», sa bror Splane. Vi må ikke legge for mye i en beretning. Og hvis vi blir altfor opptatt av å se etter forbilder og motbilder og oppfyllelser, kan vi miste av syne den praktiske nytten vi alle kan ha av de bibelske beretningene – enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp. – Romerne 15:4. *

«Vil du holde deg våken?»

I denne talen, som ble holdt av bror Lett, fikk vi en justert forståelse av Jesu lignelse om de ti jomfruene. (Matteus 25:1–13) Vi forstår nå lignelsen på denne måten: Brudgommen er Jesus, og jomfruene er Jesu salvede etterfølgere. (Lukas 5:34, 35; 2. Korinter 11:2) Lignelsen gjelder de siste dager og når sitt klimaks i den store trengsel. Da Jesus beskrev de fem uforstandige jomfruene, mente han ikke at mange av hans salvede tjenere ville vise seg å være troløse og trenge å bli erstattet. Nei, han kom med en kraftig advarsel. Akkurat som fem jomfruer var kloke og fem uforstandige, har hver enkelt av de salvede mulighet til å velge enten å være rede og årvåken eller å være troløs.

I tråd med prinsippet om at vi ikke bør legge for mye i en beretning, ser det ikke ut til å være klokt å analysere denne illustrasjonen for å finne en profetisk parallell til hver eneste detalj. Vi bør heller se hva vi kan lære av illustrasjonen. Enten vi tilhører de salvede eller de «andre sauer», er vi alle forpliktet til å la lyset skinne klart og ‘holde oss våkne’. (Johannes 10:16; Markus 13:37; Matteus 5:16) Ingen kan være trofast for oss. Hver og en av oss «må velge livet» ved å holde seg åndelig våken og være aktiv i tjenesten. – 5. Mosebok 30:19.

«Lignelsen om talentene.»

Den neste taleren var Anthony Morris, som også er medlem av det styrende råd. Han hjalp tilhørerne til å forstå den justerte forklaringen av illustrasjonen om talentene. (Matteus 25:14–30) Vi forstår nå at herren i denne illustrasjonen (Jesus) vil lønne slavene (hans trofaste salvede etterfølgere på jorden) i framtiden når han kommer og oppreiser dem til liv i himmelen. Da Jesus snakket om hva som kom til å skje med den «onde og late slave», forutsa han ikke at et stort antall av hans salvede etterfølgere skulle vise seg å være troløse. Nei, han kom med en advarsel til de salvede. De måtte fortsette å være arbeidsomme og ta avstand fra en ond slaves holdninger og handlinger.

Hva kan vi lære av denne lignelsen? Herren i illustrasjonen betrodde slavene sine noe verdifullt. Jesus har på lignende måte betrodd sine etterfølgere noe han betrakter som dyrebart – det oppdrag å forkynne og gjøre disipler. Han forventer at vi alle skal delta ivrig i forkynnelsesarbeidet, alt etter omstendighetene. Bror Morris roste forsamlingen for deres iherdige innsats i tjenesten for Riket.

«Hvem kommer snart til å angripe Guds folk?»

Det var det spennende temaet for den siste talen på programmet. Den ble holdt av Geoffrey Jackson i det styrende råd. Bror Jackson drøftet det framtidige angrepet på Guds folk som vil bli ledet av Gog av Magog. – Esekiel 38:14–23.

Før har vi forstått det slik at Gog var et annet navn på Satan Djevelen etter at han ble kastet ut av himmelen. Men bror Jackson drøftet flere viktige spørsmål som oppstår når man går ut fra den forklaringen. Jehova har for eksempel forutsagt at når Gog lider nederlag, skal Jehova gi ham «til rovfugler, fugler med alle vingetyper, og markens ville dyr ... som føde». (Esekiel 39:4) Jehova har også forutsagt at «Gog og hele hans hop» skal få et gravsted på jorden. (Esekiel 39:11) Men hvordan skulle noe av dette kunne skje med en åndeskapning? Satan skal kastes i avgrunnen for tusen år; han skal verken bli spist eller bli begravd. (Åpenbaringen 20:1, 2) Etter de 1000 år skal Satan dessuten bli sluppet løs fra avgrunnen og «gå ut for å villede de nasjoner som er ved jordens fire hjørner, Gog og Magog». (Åpenbaringen 20:7, 8) Satan kan ikke villede Gog hvis han selv er Gog.

Bror Jackson forklarte at Gog av Magog i Esekiels profeti ikke kan stå for Satan, men må stå for en koalisjon av nasjoner som skal vende seg mot Guds folk i framtiden. Gogs angrep er sannsynligvis det samme som angrepet fra «Nordens konge» og angrepet fra «jordens konger». – Daniel 11:40, 44, 45; Åpenbaringen 17:12–14; 19:19.

Hvem er «Nordens konge»? Vi må vente og se. Vi synes uansett at det er trosstyrkende å se hvordan vi får en stadig klarere forståelse av disse framtidige hendelsene etter hvert som de nærmer seg. Vi frykter ikke det kommende angrepet på Guds folk, for vi vet at når Gog av Magog angriper, kommer han til å lide nederlag og bli fullstendig tilintetgjort – mens Guds folk blir for evig. *

Avslutning.

Bror Sanderson opplyste at det nå foreligger en lommeutgave av New World Translation. Det blir også gjort lydinnspillinger av Bibelen, hvor det blir brukt forskjellige stemmer til de forskjellige bibelske personene. Disse innspillingene vil etter hvert bli lagt ut på jw.org. Den første boken blir Matteus.

Bror Sanderson opplyste at årsteksten for 2015 er Salme 106:1: «Takk Jehova, for han er god.» Han oppfordret alle til å se etter grunner til å være takknemlig hver eneste dag.

Den avsluttende sangen var den tredje av de nye sangene og hadde tittelen «Jehova er ditt navn». De sju medlemmene av det styrende råd sluttet seg til koret på scenen mens alle som var til stede, sang denne vakre nye sangen – en flott avslutning på et virkelig historisk møte!

^ avsn. 22 Denne talen og de to neste var basert på artikler i Vakttårnet for 15. mars 2015.

^ avsn. 30 Denne talen var basert på en artikkel som kommer i Vakttårnet for 15. mai 2015.