Hopp til innhold

Rapport fra årsmøtet

«Guds egen bok – en skatt»

Rapport fra årsmøtet

Helgen 5. og 6. oktober 2013 var det totalt 1 413 676 i 31 land som overvar det 129. årsmøtet for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, enten ved at de var til stede i Jehovas vitners stevnehall i Jersey City i New Jersey i USA, eller ved at de var et av de stedene møtet ble overført til via webcast.

Guy Pierce, som er medlem av Jehovas vitners styrende råd, var ordstyrer for møtet. Han bygde opp tilhørernes forventning ved å forsikre dem om at programmet kom til å besvare viktige bibelske spørsmål, gjøre sannhetens lys klarere og servere åndelig «mat i rette tid». – Matteus 24:45; Ordspråkene 4:18.

«En utstilling til ære for Jehova.»

Mark Sanderson fra det styrende råd fortalte om en ny utstilling ved Jehovas vitners hovedkontor i Brooklyn i New York. Utstillingen har fått tittelen «Bibelen og Guds navn» og handler om den rettmessige plassen Guds navn har både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Den består blant annet av mange gamle bibler, kopier av kulturgjenstander fra oldtiden og bibelsider fra middelalderen.

Blant de interessante gjenstandene i samlingen er noen sider fra en bibeloversettelse fra 1500-tallet av William Tyndale, som var den første bibeloversetteren som gjengav Guds navn på engelsk. En annen interessant gjenstand er en side fra 1602-utgaven av en spansk oversettelse som kalles Reina-Valera-bibelen, som konsekvent gjengir Guds navn med «Iehova». Andre ting som er utstilt, er en engelsk oversettelse som er kjent som Great Bible (trykt 1549), et eksemplar av Elias Hutters bibeloversettelse på tolv språk (1599-utgaven, kalles også Nürnberg-polyglotten) og et eksemplar av Genève-bibelen (trykt 1603). Alle disse bibeloversettelsene bruker Guds navn.

Bror Sanderson oppfordret alle til å komme og se bibelutstillingen. Han sa: «Det er vår inderlige bønn at ... den vil hjelpe oppriktige mennesker, uansett alder og bakgrunn, til å få kjærlighet til de samme to tingene som vi elsker – Guds dyrebare Ord, Bibelen, og hans herlige navn, Jehova.»

Årsteksten for 2014.

Gerrit Lösch fra det styrende råd holdt så et sammendrag av ukens studieartikkel i Vakttårnet, og deretter opplyste bror Pierce hva som er årsteksten for 2014: «La ditt rike komme.» (Matteus 6:10) Dette ville jo alltid være en passende årstekst for Jehovas vitner, men den passer spesielt godt i 2014, siden det da er 100 år siden Riket ble opprettet i himmelen.

«En dyrebar gave fra Jehova.»

Så fikk forsamlingen se en video om historien til Ny verden-oversettelsen, en bibeloversettelse som er utgitt av Jehovas vitner, og som noen anser for å være blant de beste oversettelsene som finnes. Da Nathan Knorr i 1950 presenterte det første bindet av denne oversettelsen på engelsk på det internasjonale stevnet «Teokratiets økning», gav han tilhørerne noen råd som er like aktuelle i dag: Les hele denne oversettelsen. Studer den. Hjelp andre til å studere den, for det vil gjøre det mulig for dem å påkalle Jehovas navn.

«Tidsvitner forteller.»

Samuel Herd fra det styrende råd ledet denne posten, som inneholdt et opptak av et intervju med fire medlemmer av Betel-familien i USA som var til stede da den opprinnelige Ny verden-oversettelsen ble presentert. Den ble utgitt i seks separate bind i årene mellom 1950 og 1960.

Eunice Timm husker at hun brukte Ny verden-oversettelsen på møtene i menigheten. Hun likte godt studieverktøyene, for eksempel kjedehenvisningene og krysshenvisningene. Hun fortalte at siden det kunne være tungvint å ha med seg alle bindene på møtene, pleide hun å ta med seg bare de bindene hun trengte, og i tillegg en lommeutgave av King James Version, i tilfelle det ble lest noen vers hun ikke hadde forutsett.

Den nye oversettelsen hadde også innvirkning på andre sider ved vår tilbedelse. Fred Rusk fortalte for eksempel at før 1950 brukte de som bad på vegne av Betel-familien, uttrykk fra King James Version, som «thy kingdom come» («komme ditt rike»). Men kort tid etter at Ny verden-oversettelsen var blitt utgitt, sluttet brødrene å bruke et slikt gammeldags språk og begynte å bruke normale ord og uttrykk i sine offentlige bønner.

Det som gjorde spesielt inntrykk på John Wischuk, var ikke bare kvaliteten av oversettelsen, men også den ydmyke holdningen til den komiteen som stod bak Ny verden-oversettelsen. «De ønsket å forbli anonyme, både mens de levde og etter sin død, for de ville at all ære skulle gå til Jehova Gud», sa han. Charles Molohan satte ord på det som hele gruppen følte, ved å si: «Ny verden-oversettelsen har bidratt til at sannheten er blitt befestet i vårt hjerte, og til at vår tro er blitt styrket, slik at vi kan gå ut og bygge opp troen hos andre.»

«Vi hører dem tale i våre tungemål om Guds storslåtte gjerninger.»

(Apostlenes gjerninger 2:11) Geoffrey Jackson fra det styrende råd holdt den talen der 2013-utgaven av den engelske Ny verden-oversettelsen ble presentert. Mot slutten av denne talen fikk de som var til stede, et eksemplar av den nye bibelen. Det fikk også praktisk talt alle de som var med via webcast.

Bror Jackson kommenterte at det har gått over 60 år siden det første bindet av Ny verden-oversettelsen ble utgitt. I løpet av disse årene har det engelske språket forandret seg, men vårt mål for bibeloversettelse er det samme. Vi ønsker å oversette Guds Ord så bokstavelig som mulig og aldri forvrenge meningen.

Fra og med 2005 har det styrende råd lagt stadig større vekt på det å oversette Bibelen til mange språk. Siden da har antall språk som Ny verden-oversettelsen er blitt utgitt på, økt fra 52 til 121, og for tiden arbeides det med å oversette den til ytterligere 45 språk. Under arbeidet med å oversette Ny verden-oversettelsen til andre språk har oversetterne stilt spørsmål om bestemte ord og uttrykk for å få en klarere forståelse av betydningen. Så langt er det blitt registrert og besvart over 52 000 slike spørsmål, og mange av disse spørsmålene gjorde at man ble bevisst på områder der den engelske teksten kunne revideres eller moderniseres.

Bror Jackson trakk fram 1. Samuelsbok 14:11 som et eksempel. I tidligere engelske utgaver av Ny verden-oversettelsen står det at Jonatan og hans våpensvenn «exposed themselves» for filisternes forpost. For å unngå misforståelse står det i den nye utgaven at de «revealed their presence». Et annet eksempel er Mika 2:6, som tidligere hadde denne bokstavelige gjengivelsen: «Do not you people let words drop. They let words drop.» Dette er nå oversatt slik: «‘Stop preaching!’ they preach.»

For fem år siden gav det styrende råd en komité i oppdrag å revidere den engelske Ny verden-oversettelsen, og resultatet av arbeidet deres er nå tilgjengelig. Den reviderte Bibelen er pen og lett å lese. Den er også slitesterk nok til å holde seg fin selv etter flittig bruk. Bror Jackson opplyste at det snart også vil komme en utgave med stor skrift og en lommeutgave.

‘Å bruke sannhetens ord på rette måte.’

Stephen Lett fra det styrende råd redegjorde for tilleggsmaterialet i den reviderte Bibelen. Han hadde hentet sitt tema fra 2. Timoteus 2:15. Uttrykket ‘bruke på rette måte’ som står i dette verset, betyr bokstavelig «rett-skjære» eller «skjære riktig». Vi ønsker å bruke «åndens sverd» på en riktig og nøyaktig måte. (Efeserne 6:17) Bror Lett viste så hvordan det nye tilleggsmaterialet kan hjelpe oss til å gjøre det.

  1. Den første delen (An Introduction to God’s Word) inneholder skriftsteder som besvarer 20 spørsmål om Bibelens grunnleggende lære.

  2. Tillegg A forteller om trekk ved den reviderte utgaven, for eksempel om forandringer som er gjort med hensyn til stilen og ordvalget, og om bruken av Guds navn.

  3. Tillegg B, som er i farger og består av 15 deler, inneholder kart og oversikter som vil være nyttige både til personlig studium og til å undervise andre.

  4. I begynnelsen av hver bibelbok er det en oversikt over bokens innhold (Outline of Contents) som hjelper leseren til raskt å finne fram til det han eller hun leter etter. Dette trekket erstatter kolumnetitlene, som stod øverst på hver side i tidligere utgaver.

  5. Det finnes også en seksjon (Glossary of Bible Terms) der det gis en kort definisjon av flere hundre ord og uttrykk som brukes i Bibelen.

  6. Bibelordboken har blitt betydelig kortere. Nå inneholder den bare de ordene og versene som man har mest bruk for i forkynnelses- og undervisningsarbeidet.

  7. Antall krysshenvisninger, som står i midtspalten, er også blitt redusert. Nå er det bare de henvisningene som vil være til størst hjelp i tjenesten, som er tatt med.

  8. Fotnotene inneholder alternative gjengivelser, ord-for-ord-oversettelser og bakgrunnsinformasjon.

JW Library.

John Ekrann, som er medlem av utvalget ved avdelingskontoret i USA, demonstrerte JW Library, en ny app for elektroniske enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Denne appen inneholder den reviderte Ny verden-oversettelsen og også fem andre engelske bibeloversettelser. Den kunne lastes ned gratis fra de store app-butikkene fra og med 7. oktober 2013.

«Å oversette Guds Ord på en slik måte at den riktige meningen blir formidlet.»

Anthony Morris fra det styrende råd forklarte mer om de prinsippene som oversettelseskomiteen har latt seg lede av i arbeidet med å revidere Ny verden-oversettelsen. På bakgrunn av prinsippet i 1. Korinter 14:8, 9 ønsket komiteen å sørge for at den reviderte bibeloversettelsen ble lett å forstå. Der en ord-for-ord-oversettelse ville forvrenge meningen i Bibelen, unngikk man å oversette ordrett.

En helt bokstavelig oversettelse av 1. Mosebok 31:20 ville for eksempel lyde: ‘Jakob stjal Labans hjerte.’ Men det hebraiske idiomet som brukes her, betyr noe annet enn det engelske idiomet «stole the heart of», Ny verden-oversettelsen gjengir dette uttrykket slik: ‘Jakob narret Laban.’ Et annet eksempel er 1. Korinter 7:39. En ord-for-ord-oversettelse av det verset kunne oppfattes slik at en kone kan gifte seg med en annen mann hvis hennes ektemann «skulle sovne». Men siden Bibelen noen ganger bruker «søvn» om det å sove i døden, hjelper Ny verden-oversettelsen leseren til å unngå misforståelse ved å bruke uttrykket «skulle sovne inn i døden».

«Bibelen ble skrevet på et alminnelig språk som helt vanlige mennesker – bønder, gjetere og fiskere – brukte i hverdagen», sa bror Morris. «En god oversettelse av Bibelen gjør budskapet i den forståelig for oppriktige mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har.»

«Å bruke ‘tiltalende ord’ og ‘rette ord, sannhets ord’.»

David Splane fra det styrende råd utdypet dette temaet, som var basert på ordene i Forkynneren 12:10. Bibelskribentene var svært nøye når de skrev ned Guds tanker, og den opprinnelige komiteen som utarbeidet den engelske Ny verden-oversettelsen, var også meget grundige i sitt arbeid. I arbeidet med den nyeste utgaven av Ny verden-oversettelsen har man fortsatt å følge prinsippet: ‘Skriv rette ord, sannhets ord’, og gjør Guds budskap så tydelig som mulig.

«Mange engelske ord har mer enn én betydning», sa bror Splane. Tidligere utgaver av Ny verden-oversettelsen har for eksempel brukt uttrykket «pattern of healthful words» i 2. Timoteus 1:13. Det engelske ordet «pattern» har flere definisjoner, blant annet «kunstnerisk design». Dette har fått noen til å tenke at uttrykket sikter til det vakre mønsteret i Bibelens lære. Men den definisjonen som passer med ordet på originalspråket, er «en modell som det er meningen at man skal kopiere». Den reviderte utgaven bruker derfor uttrykket «standard of wholesome words».

Bror Splane nevnte også noen endringer som er gjort fordi det engelske språket har forandret seg. Et eksempel er ordet «impale», som ble brukt i tidligere utgaver av Ny verden-oversettelsen om den måten Jesus ble henrettet på, og som vanligvis betyr å spidde eller å stikke en skarp påle gjennom offerets kropp. Ettersom Jesus ikke ble henrettet ved å få en torturpæl gjennom seg, bruker den reviderte utgaven slike uttrykk som «nailed to the stake» for å beskrive hvordan Jesus ble henrettet. – Matteus 27:22, 23, 31.

Bror Splane avsluttet med å si: «Det er vår bønn at det at du leser og studerer den reviderte Ny verden-oversettelsen, vil føre deg nærmere – stadig nærmere – Jehova. Og måtte han alltid være din Far, din Gud og din Venn.»

Avslutning.

Bror Pierce sammenlignet den nye reviderte Bibelen med hovedretten i Jehovas gjestebud. (Jesaja 25:6) Som en passende avslutning på programmet bad han forsamlingen synge sang nummer 114 fra Syng for Jehova, som har tittelen «Guds egen bok – en skatt».