Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Avslutningshøytideligheten for den 133. klassen ved Vakttårnets bibelskole Gilead

Lørdag 8. september 2012

Avslutningshøytideligheten for den 133. klassen ved Vakttårnets bibelskole Gilead

Etter fem måneders intensivt studium hadde 48 elever fullført Vakttårnets bibelskole Gilead på Jehovas vitners undervisningssenter i Patterson i staten New York. Det var 9694 som overvar avslutningshøytideligheten, deriblant elevenes familie og nære venner.

Siden 1943 er over 8000 erfarne forkynnere blitt opplært til å tjene som misjonærer. Det er Bibelen som er skolens viktigste lærebok, og undervisningen styrker elevenes tro og hjelper dem til å utvikle de åndelige egenskapene som trengs for å takle utfordringene ved forskjellige former for misjonærtjeneste.

«Tenk på ting som er verd å elske.» Anthony Morris, et medlem av Jehovas vitners styrende råd og ordstyrer for programmet, baserte sine innledende bemerkninger på Filipperne 4:8: «Alt som er verd å elske, ... fortsett å tenke på disse ting.»

Bror Morris pekte på at det å tenke på ting som det er verdt å elske, kan hjelpe oss til å bevare en positiv innstilling i en verden som det ikke er verdt å elske. «Vær på utkikk etter ting som er verd å elske, og vær selv en som det er lett å bli glad i», sa han.

Vår himmelske Far er et godt eksempel ved at han ikke fokuserer på feilene våre. (Salme 130:3) «Ikke fokuser på feilene til dine brødre og søstre», sa bror Morris, «og fortsett å være en som det er lett å like.»

«Skaff deg kunnskap – men bli ikke overmåte vis.» Harold Corkern, som er medlem av utvalget ved avdelingskontoret i USA, brukte Forkynneren 7:16 som grunnlag for sitt tema. Gud vil at vi skal bruke vår kunnskap på riktig måte og ikke la den «gå til hodet på oss».

Bror Corkern snakket også om at det er viktig å være kjærlig når man gir veiledning eller tilrettevisning. Vi må ikke forvente mer av andre enn det Gud gjør. «Bruk din visdom, kunnskap og forståelse på en god måte», sa bror Corkern, «så vil dine brødre og søstre like å være sammen med deg.»

«Ikke glem Guds gjerninger.» (Salme 78:7) Guy Pierce fra det styrende råd begynte sin tale med å snakke om at et barns oppførsel – god eller dårlig – påvirker andres syn på foreldrene. (Ordspråkene 20:11) Vår oppførsel påvirker på lignende måte andres syn på vår himmelske Far. «Guds barn og Djevelens barn kjennes på dette: Enhver som ikke øver rettferdighet, er ikke av Gud.» – 1. Johannes 3:10.

Bror Pierce sa at elevene hadde kommet inn på Gilead-skolen på grunn av sine gode kristne egenskaper, blant annet ydmykhet. Han minnet dem om at de må fortsette å være ydmyke. Den opplæringen de har fått, gjør dem ikke bedre enn andre. Men de kan nå i enda større grad bidra til enheten i det verdensomfattende brorskapet og foregå med et godt eksempel ved sin ydmykhet. (Salme 133:1) «Dere har nå et godt grunnlag for å lære mer», sa bror Pierce, «og for å fortsette å vokse i kunnskap om Jehova Gud og få en bedre forståelse av ham.»

«Det vi har gjort, er det vi var skyldige å gjøre.» William Samuelson, som er tilsynsmann for avdelingen for teokratiske skoler, spurte: «Hvordan bør vi reagere når våre personlige ønsker og følelser kommer i konflikt med en oppgave vi er blitt tildelt?» Vi kan lære av det som står i Lukas 17:7–10: «Når dere har gjort alt det dere er pålagt, [skal dere] si: ‘Vi er udugelige slaver. Det vi har gjort, er det vi var skyldige å gjøre.’» Sammenlignet med vår Herre, Jehova, er vi virkelig «udugelige».

For noen av elevene kan det ha vært en utfordring å sitte i et klasserom og studere i så mange uker. «Men dere har gjort det dere var skyldige å gjøre», sa bror Samuelson, «og nå kan dere se hvordan det har vært til nytte for dere og har styrket troen deres.» Bror Samuelson avsluttet med å si: «Måtte dere, som betrodde forvaltere, alltid verdsette det privilegium det er å tjene universets Herre.»

«Husk Jehovas forsikring når dere møter utfordringer.» Sam Roberson, som er assisterende tilsynsmann for avdelingen for teokratiske skoler, minnet elevene om at de av og til vil føle seg motløse. Han anbefalte derfor elevene å huske på de mange personene i Bibelen som ble styrket av Gud. Moses gav for eksempel Josva denne forsikringen: «Jehova ... kommer ikke til å svikte deg eller forlate deg.» (5. Mosebok 31:8) Mot slutten av sitt liv kunne Josva si: «Ikke ett ord av alle de gode ord Jehova deres Gud har talt til dere, har slått feil.» – Josva 23:14.

Jehova Gud gir sine tjenere dette løftet: «Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.» (Hebreerne 13:5) Han forsikrer oss om at han vil leve opp til betydningen av sitt navn, Jehova («han får til å bli» eller «han lar bli»), og bli hva som helst som er nødvendig for å ta vare på sine tjenere. «Gi aldri opp», sa bror Roberson. «Gi aldri tapt. Husk: Han vil aldri, aldri, aldri svikte dere.»

«Deres røst gikk ut til hele jorden.» (Romerne 10:18) I denne posten, som ble ledet av Gilead-læreren Mark Noumair, fortalte og rekonstruerte elever fra forskjellige land opplevelser som de hadde hatt i forkynnelsen i området rundt Patterson. Et ektepar fra Sør-Afrika var for eksempel veldig glade for å treffe tre kvinner fra hjemlandet sitt og snakke med dem på zulu og xhosa. Et ektepar fra Sri Lanka traff en indisk mann, og kona og datteren hans bor på Sri Lanka. Mannen hadde aldri sett en bibel, så ekteparet gav ham med glede en av sine.

«Utrustet til all god gjerning.» Gene Smalley, som er assistent for redaksjonsutvalget, intervjuet to ektepar fra klassen. Ekteparet fra Sierra Leone fortalte at de ikke hadde innlagt vann der de bodde, så de måtte hente vann hver dag. Men slike utfordringer betydde lite sammenlignet med gleden ved å lede 50 bibelstudier med interesserte. Alle de fire elevene uttrykte takknemlighet for hvordan skolen har utrustet dem til all god gjerning i deres framtidige oppgaver. – 2. Timoteus 3:16, 17.

«Hold ut til enden – og enda lenger.» Gerrit Lösch, som er medlem av det styrende råd, innledet hovedforedraget med å forklare hvordan deltakerne i et langdistanseløp løper i et slikt tempo at de kan klare å fullføre løpet. I et bokstavelig løp er det bare én vinner, men i det kristne løp er alle som holder ut til enden, vinnere.

Å holde ut innebærer at man fortsetter å tjene Gud og ikke gir opp selv om man møter problemer, forfølgelse, prøvelser eller skuffelser. Jesus sa: «Den som har holdt ut til enden, han skal bli frelst.» (Matteus 24:13) Så oppmuntrende det er å vite at Jehova og Jesus legger merke til at vi holder ut! Bror Lösch nevnte så flere faktorer som kan hjelpe oss til å holde ut trass i vanskeligheter, blant annet:

  • Be til Gud, «som skjenker utholdenhet», og «som hver dag bærer byrden for oss». – Romerne 15:5; Salme 68:19.

  • Vær fast bestemt på å ikke inngå kompromiss, og stol fullt og fast på dette løftet: «Gud er trofast, og han vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også sørge for utveien, for at dere skal kunne utholde den». – 1. Korinter 10:13.

  • Ikke mist ditt kristne håp av syne. «På grunn av den glede som var holdt fram for [Jesus], utholdt han en torturpæl.» – Hebreerne 12:2.

Bror Lösch understreket at vi ikke må gi opp, nå som vi er så nær målstreken. «La oss med utholdenhet løpe det løp som er lagt foran oss.» – Hebreerne 12:1.

Som en avslutning på dette flotte programmet leste en av elevene opp et brev på vegne av klassen som gav uttrykk for deres takknemlighet for den nyttige opplæringen de hadde fått. Brevet nevnte at det dyptgående, kronologiske studiet av Bibelen ikke bare hadde gitt dem en dypere forståelse av Guds hensikter, men også i høy grad hadde styrket deres tro. Elevene sa i brevet: «Vi er fast bestemt på å sette alt det gode vi har lært, ut i livet.»