Hopp til innhold

Hjelp til sykehuspersonell som opplever stress

Bryn, som bor i Nord-Carolina i USA, er medlem av et sykehuskontaktutvalg som samarbeider nært med sykehus for å hjelpe pasienter som er Jehovas vitner.

På grunn av covid-19-pandemien er det mange sykehus som ikke tillater at pasientene får besøk. Bryn ringte til lederen for prestetjenesten på et lokalt sykehus for å høre hvordan han kunne hjelpe pasienter som var Jehovas vitner.

Bryn ble satt over til lederens assistent. På grunn av besøksrestriksjonene spurte Bryn om telefonnummeret hans kunne bli gitt til de pasientene som var Jehovas vitner, slik at han kunne snakke med dem. Svaret var ja.

Så tenkte Bryn på sykehuspersonalet. Han sa til assistenten at han satte pris på det arbeidet sykehuset gjorde, og at han håpet at de hadde holdt seg friske. Han tilføyde at han hadde lest at folk overalt, spesielt de som jobbet på sykehus, opplevde mye stress på grunn av pandemien.

Assistenten bekreftet at covid-19 hadde ført til ekstremt mye stress på sykehuset.

Bryn sa videre: «På nettstedet vårt er det mye fin informasjon som kan hjelpe folk til å takle stress. Hvis du går inn på jw.org og skriver ‘stress’ i søkefeltet, finner du noen oppmuntrende artikler til staben din.»

Mens de snakket, gikk assistenten inn på nettstedet, skrev ordet «stress» i søkefeltet og fikk se de artiklene som dukket opp. «Wow!» sa han. «Jeg skal vise dette til sjefen. Dette vil være nyttig for staben vår og andre. Jeg skal skrive ut noen av artiklene og dele dem ut.»

Noen uker senere snakket Bryn med lederen for prestetjenesten, som fortalte at de hadde gått inn på nettstedet og tatt utskrifter av artikler om stress og lignende emner. De hadde gitt dem til sykepleiere og andre som jobbet på sykehuset.

Bryn sa: «Han takket meg for det arbeidet vi gjør, og for de velskrevne artiklene. Artiklene hadde vært til stor hjelp.»