Hopp til innhold

En blind kvinne blir bønnhørt

Yanmei, et Jehovas vitne i Asia, tilbød seg å hjelpe en blind kvinne over veien. * Kvinnen, Mingjie, svarte: «Tusen takk. Måtte Gud velsigne deg!» Yanmei spurte Mingjie om hun kunne ha lyst til at de møttes for å undersøke Bibelen sammen. Hun fortalte senere at hun hadde bedt til Gud hver dag om at han måtte lede henne til hans sanne menighet. Hvorfor hadde hun bedt om det?

Mingjie fortalte at en blind venninne hadde invitert henne med på en gudstjeneste for funksjonshemmede i 2008. Etter gudstjenesten spurte Mingjie presten om hvilken bok han hadde sitert fra. Han sa at det var Bibelen, Guds sanne Ord. Mingjie fikk et sterkt ønske om å lese den. Hun fikk en bibel på kinesisk blindeskrift og leste alle de 32 bindene i løpet av cirka seks måneder. Etter hvert som hun leste i Bibelen, kom hun fram til at treenighetslæren, som ble framholdt i den kirken hun hadde begynt å gå i, er falsk, og at Gud har et navn, nemlig Jehova.

Med tiden ble hun skuffet over den måten kirkemedlemmene oppførte seg på. Hun så at de ikke levde i samsvar med det hun leste i Bibelen. Når det for eksempel ble servert mat, fikk de blinde bare restemat, mens de seende fikk nylaget mat. En slik urettferdig behandling gjorde at Mingjie ble veldig lei seg, så hun begynte å lete etter andre kirkesamfunn i området. Det var derfor hun ba Gud om hjelp til å finne den sanne kristne menighet.

Yanmeis vennlighet gjorde inntrykk på Mingjie, så hun takket ja da Yanmei tilbød henne et bibelstudium. En tid senere kom Mingjie på et møte hos Jehovas vitner. Hun forteller: «Jeg kommer aldri til å glemme det første møtet. Alle brødrene og søstrene hilste hjertelig på meg. Jeg ble veldig rørt. Selv om jeg er blind, ble jeg møtt med en fordomsfri kjærlighet.»

Mingjie gjorde fine framskritt og begynte å komme regelmessig på møtene. Hun likte spesielt godt å synge Rikets sanger, men det var vanskelig for henne, for sangboken fantes ikke i den punktskriften hun kunne. Så med hjelp fra noen i menigheten laget hun seg sin egen sangbok. Det tok henne 22 timer å transkribere alle de 151 sangene! I april 2018 ble hun forkynner, og hun begynte å bruke rundt 30 timer hver måned i forkynnelsen.

Å transkribere en bok til punktskrift er et møysommelig arbeid

For å hjelpe Mingjie til å forberede seg til dåpen laget Yanmei en lydinnspilling av spørsmålene i boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje og skriftstedene til dem. I juli 2018 ble Mingjie døpt. Hun sier: «Den kjærligheten brødrene og søstrene på det stevnet viste meg, gjorde dypt inntrykk på meg. Jeg ble rørt til tårer, for nå tilhørte jeg endelig Guds sanne menighet.» (Johannes 13:34, 35) Mingjie er fast bestemt på å vise andre den samme kjærlighet som hun selv er blitt vist, og hun tjener derfor nå som heltidsforkynner.

^ avsn. 1 Navnene er forandret.