Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva er Jehovas vitners styrende råd?

Hva er Jehovas vitners styrende råd?

Det styrende råd består av en liten gruppe modne kristne som har ansvar for Jehovas vitners arbeid globalt. Deres ansvarsområde er todelt:

Det styrende råd følger samme mønster som «apostlene og de eldste i Jerusalem» i det første århundre, som traff viktige avgjørelser på vegne av hele den kristne menighet. (Apostlenes gjerninger 15:2) Medlemmene av det styrende råd er ikke vår organisasjons egentlige ledere, like lite som de trofaste mennene den gangen var det. De vet at Jehova Gud har utnevnt Jesus Kristus som menighetens Hode, og de bruker Bibelen som veileder. – 1. Korinter 11:3; Efeserne 5:23.

Hvem er medlemmer av det styrende råd?

Pr. 1. mars 2016 var medlemmene av det styrende råd Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson og David Splane. De arbeider ved vårt hovedkontor i Warwick i staten New York.

Hvordan er det styrende råd organisert?

Det styrende råd har opprettet seks utvalg som har ansvar for de forskjellige sidene ved vårt arbeid, og hvert av medlemmene sitter i ett eller flere av disse utvalgene:

 • Koordinatorenes utvalg: Tar seg av juridiske spørsmål, saker som gjelder naturkatastrofer, forfølgelse av våre medlemmer og andre akutte situasjoner som berører Jehovas vitner.

 • Personalutvalget: Har ansvar for medlemmene av Betel-familiene.

 • Utgiverutvalget: Har ansvar for produksjon og forsendelse av bibelsk litteratur og dessuten for bygging av møtesteder, oversettelseskontorer og avdelingskontorer.

 • Tjenesteutvalget: Har ansvar for forkynnelsen av det «gode budskap om riket». – Matteus 24:14.

 • Undervisningsutvalget: Har ansvar for den åndelige undervisningen som gis via møter, skoler og lyd- og videoinnspillinger.

 • Redaksjonsutvalget: Har ansvar for den åndelige undervisningen som gis i trykt form og på nettstedet vårt, og dessuten for oversettelsesarbeidet.

I tillegg til det arbeidet disse brødrene gjør i disse utvalgene, har det styrende råd møter hver uke for å drøfte behov i organisasjonen. På disse møtene drøfter de hva Bibelen sier, og de lar seg lede av Guds hellige ånd, slik at de kan treffe enstemmige avgjørelser. – Apostlenes gjerninger 15:25.

Hvem er hjelpere for det styrende råd?

Det er pålitelige kristne som hjelper det styrende råds forskjellige utvalg. (1. Korinter 4:2) De har ferdigheter og erfaring i det arbeidet som det utvalget de er med i, har ansvar for, og de er med på de ukentlige møtene. Selv om hjelperne ikke er med på å treffe avgjørelser, bidrar de med verdifulle råd og bakgrunnsopplysninger, gjennomfører utvalgenes avgjørelser og følger med på resultater og framdrift. De kan også få i oppdrag av det styrende råd å besøke Jehovas vitner i forskjellige deler av verden eller å holde taler ved slike begivenheter som årsmøtet og Gilead-avslutninger.

LISTE OVER HJELPERE

Utvalg

Navn

Koordinatorenes utvalg

 • Ekrann, John

 

Personalutvalget

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Walls, Ralph

 

Utgiverutvalget

 • Adams, Don

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

 

Tjenesteutvalget

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Hyatt, Seth

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, jr.

 • Turner, William, jr.

 • Weaver, Leon, jr.

 

Undervisningsutvalget

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

 

Redaksjonsutvalget

 • Ciranko, Robert

 • Cook, Kenneth, jr.

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus

 

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hvorfor har Gud en organisasjon?

Bibelen forteller hvorfor og hvordan de sanne kristne er organisert.

HVEM GJØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hvordan fungerer Jehovas vitners styrende råd i dag?

I det første århundre tjente en liten gruppe av eldste og apostler som et styrende råd for den kristne menighet. Hvordan er det i dag?

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Er det et skille mellom prester og lekfolk? Hvem forkynner og underviser?