Hopp til innhold

Hvordan blir Jehovas vitners arbeid finansiert?

Vårt forkynnelsesarbeid blir i all hovedsak finansiert gjennom frivillige bidrag fra Jehovas vitner. Det blir ikke tatt opp kollekt på møtene våre, og medlemmene er ikke pålagt å gi tiende. (Matteus 10:7, 8) Isteden er det bidragsbøsser i møtelokalene våre, slik at de som har lyst til å gi et bidrag, kan gjøre det. Giverne er anonyme.

Én grunn til at utgiftene våre er overkommelige, er at vi ikke har noen lønnede ledere. Dessuten får Jehovas vitner ikke betalt for å gå fra hus til hus, og møtelokalene våre har en enkel stil.

De bidragene som kommer inn til Jehovas vitners avdelingskontorer, brukes til å hjelpe ofre for naturkatastrofer, til å støtte våre misjonærer og reisende heltidstjenere, til å bygge møtelokaler i utviklingsland og til å trykke og sende ut bibler og andre kristne publikasjoner.

Hver enkelt bestemmer selv om han eller hun ønsker å gi bidrag for å være med på å dekke lokale utgifter, støtte vårt verdensomfattende arbeid eller gjøre begge deler. Alle menigheter sørger for at medlemmene regelmessig får informasjon om den økonomiske situasjonen.