Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Hvordan blir Jehovas vitners arbeid finansiert?

Vårt forkynnelsesarbeid blir i all hovedsak finansiert gjennom frivillige bidrag fra Jehovas vitner. Det blir ikke tatt opp kollekt på møtene våre, og medlemmene er ikke pålagt å gi tiende. (Matteus 10:7, 8) Isteden er det bidragsbøsser i møtelokalene våre, slik at de som har lyst til å gi et bidrag, kan gjøre det. Giverne er anonyme.

Én grunn til at utgiftene våre er overkommelige, er at vi ikke har noen lønnede ledere. Dessuten får Jehovas vitner ikke betalt for å gå fra hus til hus, og møtelokalene våre har en enkel stil.

De bidragene som kommer inn til Jehovas vitners avdelingskontorer, brukes til å hjelpe ofre for naturkatastrofer, til å støtte våre misjonærer og reisende heltidstjenere, til å bygge møtelokaler i utviklingsland og til å trykke og sende ut bibler og andre kristne publikasjoner.

Hver enkelt bestemmer selv om han eller hun ønsker å gi bidrag for å være med på å dekke lokale utgifter, støtte vårt verdensomfattende arbeid eller gjøre begge deler. Alle menigheter sørger for at medlemmene regelmessig får informasjon om den økonomiske situasjonen.

Lær mer

Vis at du er takknemlig for Jehovas gavmildhet

Bibelen viser både hva som er rette og hva som er urette motiver for å gi av vår tid, våre krefter og våre midler.

Hvordan arbeidet vårt blir finansiert

Se hvordan arbeidet blir finansiert, og hvor bidragene kommer fra.