Hopp til innhold

Evolusjon kontra skapelse

Hvordan oppsto livet?

Faktum er at mange velutdannede mennesker – også en rekke vitenskapsfolk – setter spørsmålstegn ved evolusjonsteorien.

Den ukjente beretningen om skapelsen

Er Bibelens skapelsesberetning forenelig med vitenskapelige kjensgjerninger?

Brukte Gud evolusjon for å skape de forskjellige livsformene?

Det er ingenting i Bibelen som strider mot vitenskapelige observasjoner som viser at det forekommer variasjoner innenfor hvert «slag» blant livsformene.

Evolusjon eller skapelse? En elevs dilemma

Elever som har lært om en skapelse, står ofte overfor et vanskelig valg.

Hva sier Bibelen om skapelsen?

Bibelen snakker om seks «dager» da Gud skapte livsformene. Var dette dager på 24 timer?

Ungdommer snakker om troen på Gud

I denne videoen på tre minutter forklarer noen tenåringer hva som overbeviser dem om at det finnes en Skaper.

Det fantastiske skaperverket vitner om Guds egenskaper

Hvor mye av Guds skaperverk legger du merke til hver dag? Guds uendelige visdom og hans dype kjærlighet til oss kan vi se gjennom alt han har skapt.

Den levende planeten

Det kunne ikke ha eksistert noe liv på jorden hvis det ikke hadde vært for en rekke svært heldige «sammentreff». Er disse sammentreffene et resultat av blind tilfeldighet eller av intelligent design?

Det utrolige grunnstoffet

Det er ikke noe kjemisk grunnstoff som er viktigere for liv enn dette. Hva er det, og hva gjør det så viktig?

Cellene dine – et levende bibliotek!

Hva fikk respekterte vitenskapsfolk til å slutte å tro på evolusjon?

Skapelse eller evolusjon? Del 1: Hvorfor tro på Gud?

Kunne du tenke deg å bli tryggere på det å forklare hvorfor du tror på Gud? Få forslag til hvordan du kan svare hvis noen setter spørsmålstegn ved din tro.

Skapelse eller evolusjon? Del 2: Hvorfor sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien?

To grunnleggende fakta som forklarer hvorfor du bør gjøre det.

Skapelse eller evolusjon? Del 3: Hvorfor tro på en skapelse?

Må man være imot vitenskapen for å tro på en skapelse?

Burde jeg tro på evolusjonsteorien?

Hvilken forklaring er mest logisk?

Hva sier Bibelen om evolusjon?

Er Bibelens skapelsesberetning i strid med vitenskapen?

Hva sier Bibelen om dinosaurer?

Stemmer det overens med vitenskapen?