Hopp til innhold

Hvordan kan jeg få et bedre forhold til læreren min?

Hvordan kan jeg få et bedre forhold til læreren min?

Stopp opp og tenk!

Tenk på det Rachel opplevde. Hun pleide å få gode karakterer på skolen. Men da hun kom opp i et høyere klassetrinn, skjedde det en forandring. «Læreren min gjorde alt han kunne for at jeg skulle gjøre det dårlig i hans fag», sier Rachel. Hva var problemet? Læreren gjorde det klart for både Rachel og moren hennes at han ikke likte religionen deres.

Vadesteiner kan hjelpe deg til å krysse en elv. Og lærere kan hjelpe deg på din vei fra uvitenhet til forståelse, men du må ta skrittene selv

Hva skjedde? Rachel sier: «Hver gang det så ut til at læreren lot fordommer virke inn på de karakterene han gav meg, ble moren min med meg for å ta det opp med ham. Til slutt holdt han opp med å gjøre det vanskelig for meg.»

Hvis du opplever en lignende utfordring, bør du være modig nok til å snakke med foreldrene dine om det. De vil helt sikkert være interessert i å snakke med læreren og kanskje også med ledelsen på skolen for å komme fram til en løsning.

Det er nok ikke alle konflikter som ender godt. Noen ganger må du bare finne deg i å leve med en vanskelig situasjon. (Romerne 12:17, 18) «En av lærerne mine hadde en negativ holdning til oss elever», sier Tanya. «Han fornærmet oss ofte og sa at vi var dumme. Til å begynne med fikk han meg til å gråte, men jeg lærte å ikke ta fornærmelsene personlig. Jeg konsentrerte meg om skolearbeidet og engasjerte meg i timene hans. Resultatet var at han ikke plaget meg noe særlig, og jeg var en av de få som fikk greie karakterer. To år senere ble denne læreren oppsagt.»

Konklusjon: Gå inn for å takle en vanskelig lærer, for da vil du få en verdifull erfaring – noe du kommer til å ha god nytte av når du får en vanskelig sjef. (1. Peter 2:18) Du vil også bli flinkere til å sette pris på de gode lærerne du har.