Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Skal jeg slutte på skolen?

Skal jeg slutte på skolen?

Da må du tenke over dette

Hvor mange års obligatorisk skolegang er det der du bor? Har du fullført den? Det vil ikke være riktig av deg å slutte på skolen hvis det betyr at du ignorerer Bibelens råd om å «underordne [deg] under de høyere myndigheter». – Romerne 13:1.

Har du nådd målene dine når det gjelder utdanning? Hvilke mål vil du at utdanningen din skal hjelpe deg til å nå? Er du ikke sikker? Det må du være! Hvis ikke, er du som en togpassasjer som ikke har peiling på hvor han eller hun skal. Sett deg derfor ned sammen med foreldrene dine og drøft delen «Målene mine når det gjelder utdanning». Vil det være riktig av deg å slutte på skolen før du når de målene du og foreldrene dine er blitt enige om?

Det å slutte på skolen for tidlig er som å hoppe av toget før du er kommet dit du skal

Hvorfor har du lyst til å slutte på skolen? Kanskje det for eksempel er for å hjelpe familien din med økonomien eller å engasjere deg i frivillig arbeid. Selviske grunner kan være at du vil slippe lekser og prøver. Utfordringen er å finne ut hva som egentlig er motivasjonen din – om du har gode eller selviske grunner for det du vil. Hvis du slutter på skolen bare for å slippe problemer, vil du sannsynligvis få litt av et sjokk.

Det å slutte på skolen for tidlig er som å hoppe av toget før du er kommet dit du skal. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt på toget, og passasjerene er kanskje ikke så vennlige. Men hvis du hopper av toget, kommer du jo ikke dit du skal, og du vil trolig bli alvorlig skadet. Hvis du dropper ut av skolen, kommer du nok til å få større problemer med å få deg en jobb. Og hvis du får en, vil den antagelig være dårligere betalt enn en du kunne ha fått hvis du hadde fullført skolegangen.

Istedenfor å droppe ut av skolen bør du tålmodig jobbe deg igjennom de problemene du møter der. Hvis du gjør det, vil du utvikle utholdenhet og være bedre forberedt på å takle lignende utfordringer i arbeidslivet.

Målene mine når det gjelder utdanning

Det en utdanning først og fremst skal hjelpe deg til, er å finne en jobb som gjør at du kan forsørge deg selv og en eventuell familie. (2. Tessaloniker 3:10, 12) Har du bestemt deg for hva slags jobb du vil ha, og tenkt over hvordan den tiden du går på skolen, kan forberede deg med tanke på det? Som en hjelp til å se om utdanningen din leder deg i riktig retning, kan du svare på disse spørsmålene:

  • Hvilke sterke sider har jeg? (For eksempel: Går du godt sammen med andre? Liker du å jobbe med hendene eller å lage eller reparere ting? Er du flink til å analysere og løse problemer?)

  • I hva slags jobber kan jeg bruke de sterke sidene mine?

  • Hvilke jobbmuligheter finnes det der jeg bor?

  • Hvilke fag som jeg tar nå, forbereder meg på arbeidsmarkedet?

  • Hvilke av de alternativene jeg har nå når det gjelder utdanning, kan best hjelpe meg til å nå målene mine?

Husk at målet ditt er å gå ut av skolen med en utdanning du kan bruke. Gå derfor ikke til den andre ytterligheten og bli en evig student – en som blir «på toget» i det uendelige bare for å slippe unna det ansvaret som følger med voksenlivet.