Hopp til innhold

DE UNGE SPØR

Hva om jeg hater skolen?

Hva om jeg hater skolen?

 Strenge lærere. Gruppepress. Stressende prøver. Og uendelig mye lekser. Hvis du sier at du ikke liker skolen, så er det fullt forståelig. a En tenåring som heter Rachel b, sier:

 «Skolen er det siste stedet jeg har lyst til å være. Jeg vil heller være på stranden eller sammen med vennene mine. Jeg har til og med mer lyst til å hjelpe mamma og pappa med å lage mat eller vaske enn å være på skolen!»

 Føler du det på samme måte som Rachel? I så fall føles skolen kanskje som en fengselsstraff som du bare må holde ut helt til du får vitnemålet ditt. Kan du klare å se mer positivt på den tiden du bruker på skolen?

 Visste du dette? Når du får et mer positivt syn på skolen, tar du kontroll over situasjonen. Da kan det være at du slutter å se på skolen som et fengsel. Skolen blir heller noe som hjelper deg til å få egenskaper du trenger som voksen.

 Her kommer noen tips til hva du kan prøve å fokusere på for å få et mer positivt syn på skolen:

 Utdanningen din. Jo mer du lærer, jo flinkere blir du til å løse problemer på egen hånd, både problemer du senere kan få i arbeidslivet, og på andre områder. Da slipper du å være så avhengig av andre hele tiden. Det kan nok være at du ikke er så glad i å gå på skolen, men spør deg selv: Lærer jeg likevel noe jeg kan få bruk for senere?

 Bibelsk prinsipp: «Vern om praktisk visdom og tenkeevne.» – Ordspråkene 3:21.

 Hvis du vil vite mer, så se artikkelen «Hva om jeg gjør det dårlig på skolen?»

 Vanene dine. De rutinene du får av å gå på skolen, hjelper deg til å bli flink til å styre tiden din, få selvdisiplin og få god arbeidsmoral. Dette er egenskaper du vil trenge som voksen. Så spør deg selv: På hvilke måter hjelper skolen meg til å få selvdisiplin og bli flink til å jobbe? Kan jeg gjøre noen forbedringer på disse områdene?

 Bibelsk prinsipp: «Alt hardt arbeid fører til noe godt.» – Ordspråkene 14:23.

 Hvis du vil vite mer, så se artikkelen «Hvordan kan jeg planlegge tiden min?»

 De sosiale ferdighetene dine. Når du er på skolen og snakker med andre og er sammen med dem, kan du utvikle egenskaper som empati og respekt. En ung mann som heter Joshua, sier: «Det å lære å kommunisere med andre er minst like viktig som å lære historie og naturfag. Det er noe du kommer til å få bruk for resten av livet.» Spør deg selv: Hvordan har skolen hjulpet meg til å komme overens med andre, også dem som har en annen bakgrunn eller tro enn meg?

 Bibelsk prinsipp: «Jag etter fred med alle.» – Hebreerne 12:14.

 Hvis du vil vite mer, så se artikkelen «Hvordan kan jeg få bedre samtaleskills?»

 Framtiden din. Skolen kan hjelpe deg til å finne ut hva du er god til, og det kan hjelpe deg til å sette deg mål i livet. En ung kvinne som heter Brooke, sier: «Jeg valgte fag som gjorde at jeg kunne få en jobb rett etter skolen.» Spør deg selv: Hvordan skal jeg forsørge meg selv når jeg er ferdig på skolen? Hvordan kan jeg legge opp utdanningen min, sånn at jeg kan få den jobben jeg vil ha?

 Bibelsk prinsipp: «Vit hvor du skal.» – Ordspråkene 4:26, Contemporary English Version.

a Mange av de prinsippene som drøftes i denne artikkelen, vil også være til nytte for barn og unge som går på hjemmeskole.

b Noen av navnene er forandret.