Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

DE UNGE SPØR

Er jeg klar til å flytte hjemmefra?

Er jeg klar til å flytte hjemmefra?

Det var Guds tanke helt fra begynnelsen av at ungdommer skulle vokse opp og etter hvert «forlate sin far og sin mor» og stifte egen familie. (1. Mosebok 2:23, 24; Markus 10:7, 8) Men hvordan kan du vite når du virkelig er klar til å flytte hjemmefra? Tenk over tre spørsmål.

 Hva er motivene mine?

Se på listen som følger. Spør deg selv: Hva er de viktigste grunnene til at jeg vil flytte hjemmefra?

  • Slippe unna problemer hjemme

  • Få større frihet

  • Bli mer akseptert av vennene mine

  • Hjelpe en venn som trenger noen å bo sammen med

  • Være med på frivillig arbeid et annet sted

  • Få mer erfaring

  • Gjøre det lettere for foreldrene mine økonomisk

  • Annet

Det er ikke nødvendigvis noe galt med de grunnene som er nevnt her. Spørsmålet er: Hva er motivet ditt? Hvis du for eksempel flytter bare for å få større frihet, kommer du sannsynligvis til å få deg en overraskelse.

Danielle, som flyttet hjemmefra for en periode da hun var 20 år, lærte mye av det. Hun sier: «Vi må alle finne oss i at vi av en eller annen grunn har begrenset frihet. Når du bor for deg selv, vil arbeidstiden din eller det at du har dårlig råd, begrense det du kan gjøre.» Så ikke la andre få deg til å ta en forhastet avgjørelse om å flytte hjemmefra. – Ordspråkene 29:20.

 Er jeg forberedt?

Det å flytte hjemmefra er som å dra på fottur i villmarken – før du legger ut på en slik tur, trenger du å lære visse «overlevelsesteknikker»

Det å flytte for seg selv er som å dra på fottur i en villmark. Ville du legge ut på en lengre tur i slikt terreng uten at du visste hvordan du skulle sette opp et telt, tenne et bål, lage mat eller lese et kart? Sannsynligvis ikke! Men det er mange unge som flytter hjemmefra uten å vite noe særlig om hvordan de skal klare å bo for seg selv.

Den vise kong Salomo sa at «den kloke gir akt på sine skritt». (Ordspråkene 14:15) Noe som kan hjelpe deg til å finne ut om du er klar til å flytte for deg selv, er å tenke over disse tingene:

Økonomi: «Jeg har aldri måttet betale noen ting selv», sier Serena på 19 år. «Jeg er redd for å flytte hjemmefra og for å måtte planlegge økonomien min.» Hvordan kan du lære å styre penger?

Et bibelsk ordspråk sier: «Den vise lytter og tar imot mer undervisning.» (Ordspråkene 1:5) Så hvorfor ikke spørre foreldrene dine om hvor mye en person må regne med å sette av hver måned til husleie og mat og til bil eller annen transport? La så foreldrene dine vise deg hvordan du kan sette opp et budsjett og betale regninger.

Praktiske oppgaver: Brian, på 17 år, sier at det han gruer seg mest til ved tanken på å flytte hjemmefra, er å måtte vaske klærne sine selv. Hvordan kan du vite om du er godt nok forberedt til å klare deg selv? Aron, som er 20 år, kommer med dette forslaget: «Prøv i en uke å leve som om du bodde for deg selv. Lag alle måltidene dine selv, kjøp selv inn det du trenger til dem, og betal med dine egne penger. Vask og stryk de klærne du skal bruke. Rydd og gjør rent selv. Og prøv å komme deg dit du skal, uten at noen henter eller kjører deg.» Hvis du følger dette forslaget, vil det føre til to ting: Du vil (1) lære deg nyttige ferdigheter og (2) sette større pris på det foreldrene dine gjør.

Sosiale ferdigheter: Kommer du godt overens med foreldrene og søsknene dine? Hvis ikke, kan det være at du tenker at det å bo sammen med en venn eller en venninne vil gjøre livet lettere. Men tenk på det Eve på 18 år sier: «To venninner av meg bestemte seg for å dele leilighet. De var bestevenninner før de flyttet, men de klarte bare ikke å bo sammen. Den ene var et ordensmenneske, og den andre var en rotekopp. Den ene var opptatt av åndelige ting, mens den andre var mindre opptatt av slike ting. Det fungerte rett og slett ikke!»

Hva er løsningen? Erin, som er 18 år, sier: «Du kan lære mye om det å komme overens med andre mens du bor hjemme. Du lærer å løse problemer og å strekke deg langt. Jeg har lagt merke til at de som flytter hjemmefra for å slippe unna uoverensstemmelser med foreldrene, lærer å flykte fra konflikter, ikke å løse dem.»

Egne åndelige rutiner: Noen flytter hjemmefra fordi de vil komme seg bort fra foreldrenes religiøse rutiner. Andre er fast bestemt på å fortsette å ha et godt personlig program for bibelstudium og det som ellers har med deres forhold til Gud å gjøre, men kommer snart ut av de gode vanene. Hvordan kan du unngå ‘å lide skipbrudd på din tro’? – 1. Timoteus 1:19.

Innarbeid gode personlige rutiner for bibelstudium og andre åndelige aktiviteter, og hold deg så til dem. Du kan kanskje skrive ned de åndelige rutinene dine på en kalender og se om du kan følge dem i en måned uten at foreldrene dine må minne deg om det.

 Hvor tar jeg veien?

Ønsker du å flytte hjemmefra for å flykte fra problemer eller for å frigjøre deg fra foreldrene dine? I så fall fokuserer du på det du drar bort fra, ikke det du går til. Det er som om du forsøker å kjøre bil mens du bare ser i bakspeilet – du er så opptatt av det du beveger deg bort fra, at du ikke ser det som ligger foran deg. Så ikke bare konsentrer deg om det du vil komme vekk fra – se framover og ha et verdifullt mål.

Uansett hvilket mål du har, så tenk grundig igjennom det. «Den flittiges planer fører visselig til fordeler», sier et bibelsk ordspråk, «men enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» (Ordspråkene 21:5) Hør på de rådene foreldrene dine kommer med. (Ordspråkene 23:22) Be til Gud om saken. Og tenk over de bibelske prinsippene vi har drøftet her.

Spørsmålet er i virkeligheten ikke om du er klar til å flytte hjemmefra, men om du er klar til å greie deg selv. Hvis svaret på det siste spørsmålet er ja, da er kanskje tiden inne til at du kan begynne å stå på egne ben.