Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Verdensfred – hvorfor så vanskelig å oppnå?

Bibelens svar

Menneskenes forsøk på å oppnå verdensfred har mislyktes og vil fortsette å mislykkes av flere grunner:

  • «Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Menneskene ble ikke skapt med evnen til å styre seg selv og heller ikke med retten til å gjøre det, og derfor vil de ikke klare å oppnå varig fred.

  • «Stol ikke på menneskelige ledere; ikke noe menneske kan redde deg. Når de dør, vender de tilbake til støvet; den dagen er det forbi med alle deres planer.» (Salme 146:3, 4, Good News Translation) Ingen politiske ledere, ikke engang de som har de beste motiver, kan fjerne de grunnleggende årsakene til krig for godt.

  • «I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. For menneskene skal være ... voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet.» (2. Timoteus 3:1–4) Vi lever i «de siste dager» for denne onde verden, en tid da mange har holdninger som gjør det vanskelig å oppnå fred.

  • «Ve jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» (Åpenbaringen 12:12) Djevelen, Guds fiende, har nå begrenset bevegelsesfrihet. Han får bare lov til å oppholde seg i nærheten av jorden, og han påvirker folk til å ha samme onde holdning som han har. Så lenge han er «denne verdens hersker», kan det aldri bli fred. – Johannes 12:31.

  • «[Guds rike] skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene [som er i opposisjon til Gud], og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» (Daniel 2:44) Det er Guds rike, ikke noen menneskelig regjering, som skal oppfylle vårt ønske om varig verdensfred. – Salme 145:16.