Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Når kommer verdens ende?

Bibelens svar

For å vite når verdens ende kommer, må man forstå hvordan Bibelen bruker ordet «verden». Det greske ordet kọsmos blir ofte oversatt med «verden», og med dette ordet siktes det vanligvis til menneskeverdenen, spesielt den delen som ikke lever i harmoni med Gud og hans vilje. (Johannes 15:18, 19; 2. Peter 2:5) Andre ganger betegner kọsmos strukturen i det menneskelige samfunn. – 1. Korinter 7:31; 1. Johannes 2:15, 16. *

Hva er «verdens ende»?

Uttrykket «verdens ende», som forekommer i mange bibeloversettelser, kan også gjengis med «avslutningen på tingenes ordning» eller «denne tidsalders ende». (Matteus 24:3; Norsk Bibel 88/07) Det betyr ikke at jordkloden vil bli fullstendig ødelagt, eller at hele menneskeheten vil bli utslettet, men det betyr enden for den nåværende strukturen i det menneskelige samfunn. – 1. Johannes 2:17.

Bibelen lærer at «de som gjør ondt, de skal bli utslettet», slik at gode mennesker kan glede seg over livet på jorden. (Salme 37:9–11, fotn.) Denne ødeleggelsen vil finne sted i den ‘store trengsel’, som vil nå sitt klimaks i Harmageddon-krigen. – Matteus 24:21, 22; Åpenbaringen 16:14, 16.

Når kommer verdens ende?

Jesus sa: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24:36, 42) Han la til at enden ville komme brått, «i en time dere ikke tenker dere». – Matteus 24:44.

Vi vet ikke den nøyaktige dagen og timen, men Jesus fortalte om et sammensatt tegn, eller en serie hendelser, som skulle kjennetegne den tidsperioden som ville føre fram til verdens ende. (Matteus 24:3, 7–14) Bibelen omtaler denne tidsperioden som «endens tid», «endetiden» og «de siste dager». – Daniel 12:4; Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011; 2. Timoteus 3:1–5.

Blir det noe igjen etter verdens ende?

Ja. Jorden vil fortsatt eksistere, for Bibelen sier: «Den skal ikke bli brakt til å vakle ... til evig tid.» (Salme 104:5) Og jorden vil være fylt med mennesker, akkurat som Bibelen lover: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Salme 37:29) Gud vil skape slike forhold på jorden som det var meningen at det skulle være:

^ avsn. 3 I noen bibler er også det greske ordet aiọn oversatt med «verden». Når aiọn blir gjengitt på denne måten, har ordet en lignende betydning som kọsmos og betegner da strukturen i det menneskelige samfunn.

Lær mer

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hva er en profeti?

Forutsier alle profetier som er inspirert av Gud, framtiden? Ikke alltid.