Bibelens svar

Bibelen svarer klart og tydelig nei! Det har aldri vært Jehova Guds hensikt at menneskene skulle lide. Men det første menneskepar gjorde opprør mot Guds styre i og med at de selv ville bestemme hva som var rett og galt. De vendte seg bort fra Gud og måtte ta konsekvensene av det.

I dag lever vi med følgene av deres dårlige valg. Men det var på ingen måte Gud som var årsak til menneskers lidelser.

Bibelen sier: «La ingen si når han blir prøvd: ‘Jeg blir prøvd av Gud.’ For Gud kan ikke prøves med onde ting, og han prøver heller ikke selv noen med onde ting.» (Jakob 1:13) Vanskeligheter kan ramme hvem som helst – selv Guds venner.