Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Finnes det «sju dødssynder»?

Finnes det «sju dødssynder»?

Bibelens svar

Uttrykket «de sju dødssynder» finnes ikke i Bibelen. Den lærer imidlertid at det å praktisere alvorlige synder vil hindre en person i å oppnå frelse. Bibelen omtaler for eksempel slike alvorlige synder som seksuell umoral, avgudsdyrkelse, spiritisme, vredesutbrudd og fyll som «kjødets gjerninger». Den sier videre: «De som praktiserer slike ting, skal ikke arve Guds rike.» – Galaterne 5:19–21. *

Nevner ikke Bibelen sju ting som Gud avskyr?

Jo, det gjør den. I Ordspråkene 6:16 står det: «Seks er de ting som Herren hater, og sju har han avsky for.» (Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Men den listen over synder som nevnes i versene 17–19 like etterpå, er ikke ment å være fullstendig. Den nevner derimot grunnleggende kategorier av gale handlinger som kan komme til uttrykk både i tanker, ord og gjerning. *

Hva menes med uttrykket «dødelig synd»?

Noen oversettelser har denne gjengivelsen i 1. Johannes 5:16. The New American Bible sier for eksempel: «Det finnes noe slikt som dødelig synd.» Uttrykket som er gjengitt med «dødelig synd», kan også gjengis med «synd som fører til døden». Hva er forskjellen mellom «synd som fører til døden», og «synd som ikke fører til døden»? – 1. Johannes 5:16.

Bibelen gjør det klart at all synd fører til døden. Men vi kan bli frelst fra synd og død gjennom Jesu Kristi gjenløsningsoffer. (Romerne 5:12; 6:23) Så en «synd som fører til døden», er en synd som ikke dekkes av Kristi gjenløsningsoffer. En som begår en slik synd, er så oppsatt på å følge en syndig kurs at han aldri vil endre holdning eller oppførsel. Bibelen sier også om denne typen synd at den ‘ikke skal bli tilgitt’. – Matteus 12:31; Lukas 12:10.

^ avsn. 3 De 15 eksemplene på alvorlige synder som nevnes i Galaterne 5:19–21, er ikke ment å være en fullstendig liste, for etter disse eksemplene står ordene «og lignende ting». Leseren oppfordres dermed til å bruke sin egen dømmekraft til å avgjøre om noe som ikke er nevnt direkte, likevel er «lignende ting».

^ avsn. 5 Ordspråkene 6:16 inneholder et eksempel på et hebraisk idiom som framhever det andre tallet, ved å sette det opp som en kontrast til det første. Denne uttrykksformen brukes ofte i Bibelen. – Job 5:19; Ordspråkene 30:15, 18, 21.