Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva er «himlenes rikes nøkler»?

Hva er «himlenes rikes nøkler»?

Bibelens svar

«Himlenes rikes nøkler» står for myndigheten til å åpne for folks mulighet til å «gå inn i Guds rike». (Matteus 16:19; Apostlenes gjerninger 14:22) * Jesus ga Peter «himlenes rikes nøkler». Dette betyr at Peter fikk myndighet til å komme med opplysninger om hvordan trofaste mennesker, ved hjelp av Guds hellige ånd, kunne få det privilegium å komme inn i himlenes rike.

For hvem ble nøklene brukt?

Peter brukte myndighet fra Gud til å åpne veien for tre grupper til å «gå inn i Guds rike»:

  1. Jøder og jødekristne. Kort tid etter Jesu død oppfordret Peter en gruppe jødiske troende til å ta imot Jesus som den Gud hadde utvalgt til å være Konge i Guds rike. Peter viste dem hva de måtte gjøre for å bli frelst. På den måten åpnet han veien for at de kunne «gå inn i Guds rike», og flere tusen «tok imot hans ord». – Apostlenes gjerninger 2:38–41.

  2. Samaritaner. Peter ble senere sendt til samaritanene. * Enda en gang brukte han himlenes rikes nøkler da han, sammen med apostelen Johannes, «bad for dem at de måtte få hellig ånd». (Apostlenes gjerninger 8:14–17) Dette åpnet muligheten for at samaritanene kunne «gå inn i Guds rike».

  3. Hedninger. Tre og et halvt år etter Jesu død åpenbarte Gud for Peter at hedninger (ikke-jøder) også skulle få muligheten til å «gå inn i Guds rike». Som følge av det brukte Peter en av nøklene ved å forkynne for hedninger og på den måten åpne døren til at de kunne motta hellig ånd, bli kristne og bli framtidige medlemmer av Guds rike. – Apostlenes gjerninger 10:30–35, 44, 45.

Hva betyr det å «gå inn i Guds rike»?

De som får «gå inn i Guds rike», blir medregenter med Jesus i himmelen. Bibelen sier at de skal «sitte på troner» og «herske som konger over jorden». – Lukas 22:29, 30; Åpenbaringen 5:9, 10.

Misforståelser om himlenes rikes nøkler

Misforståelse: Det er Peter som bestemmer hvem som får komme til himmelen.

Faktum: Bibelen sier at det er Kristus Jesus, ikke Peter, som «skal dømme de levende og de døde». (2. Timoteus 4:1, 8; Johannes 5:22) Peter selv sa faktisk at Jesus «er den som av Gud er bestemt til å være dommer over de levende og de døde». – Apostlenes gjerninger 10:34, 42.

Misforståelse: Himmelen ventet på at Peter skulle bestemme når himlenes rikes nøkler skulle brukes.

Faktum: Da Jesus snakket om himlenes rikes nøkler, sa han til Peter: «Hva du enn måtte binde på jorden, vil være det som er blitt bundet i himlene, og hva du enn måtte løse på jorden, vil være det som er blitt løst i himlene.» (Matteus 16:19) Noen forstår denne uttalelsen slik at det var Peter som bestemte angående avgjørelser som skulle treffes i himmelen. Men verbene i den greske grunnteksten viser at Peters avgjørelser skulle komme etter de avgjørelsene som ble truffet i himmelen, ikke før. *

Andre steder i Bibelen kommer det fram at Peter var underlagt himmelens myndighet da han brukte himlenes rikes nøkler. Han fulgte for eksempel de instruksene han fikk av Gud da han brukte den tredje nøkkelen. – Apostlenes gjerninger 10:19, 20.

^ avsn. 3 Av og til bruker Bibelen uttrykket «nøkkel» som et symbol på myndighet og ansvar. – Jesaja 22:20–22; Åpenbaringen 3:7, 8.

^ avsn. 7 Samaritanene tilhørte en religion som var annerledes enn jødedommen, men som likevel inneholdt noen læresetninger og skikker fra Moseloven.

^ avsn. 15 Se fotnotene til Matteus 16:19 i Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter – studieutgave.