Hopp til innhold

Lærer Bibelen om reinkarnasjon?

Bibelens svar

Nei, det gjør den ikke. Vi finner verken ordet «reinkarnasjon» eller tanken om reinkarnasjon i Bibelen. Troen på reinkarnasjon er basert på læren om sjelens udødelighet. * Men Bibelen lærer at sjelen er hele personen og dermed er dødelig. (1. Mosebok 2:7; Esekiel 18:4) Når man dør, slutter man å eksistere. – 1. Mosebok 3:19; Forkynneren 9:5, 6.

Hva er forskjellen mellom reinkarnasjon og oppstandelse?

Bibelens lære om oppstandelsen er ikke basert på læren om sjelens udødelighet. I oppstandelsen kommer mennesker som har dødd, til å få livet tilbake ved Guds kraft. (Matteus 22:23, 29; Apostlenes gjerninger 24:15) Oppstandelsen gir oss et sikkert håp om å bli oppreist på en ny jord med mulighet for aldri å måtte dø igjen. – 2. Peter 3:13; Åpenbaringen 21:3, 4.

Misforståelser om reinkarnasjon og Bibelen

Misforståelse: Bibelen sier at profeten Elia ble reinkarnert som døperen Johannes.

Fakta: Gud forutsa: «Jeg sender profeten Elia til dere.» Og Jesus viste at døperen Johannes oppfylte denne profetien. (Malaki 4:5, 6; Matteus 11:13, 14) Men dette betydde ikke at Elia hadde blitt reinkarnert som døperen Johannes. Johannes sa selv at han ikke var Elia. (Johannes 1:21) Johannes utførte isteden et arbeid likt det Elia utførte, ved å forkynne Guds budskap om anger og omvendelse. (1. Kongebok 18:36, 37; Matteus 3:1) Johannes viste seg også som en som var «stor og mektig som profeten Elia». – Lukas 1:13–17, Good News Translation.

Misforståelse: Bibelen sikter til reinkarnasjon når den snakker om at man «blir født på ny».

Fakta: Bibelen viser at det å bli født på ny er en åndelig gjenfødelse som skjer mens en person fremdeles lever. (Johannes 1:12, 13) Denne gjenfødelsen er en gave fra Gud, ikke en uunngåelig konsekvens av tidligere handlinger. Gaven gir dem som får den, et unikt håp for framtiden. – Johannes 3:3; 1. Peter 1:3, 4.

^ avsn. 1 Troen på sjelens udødelighet og reinkarnasjon kan spores tilbake til det gamle Babylon. Etter hvert utformet indiske filosofer læren om karma. Ifølge Britannica Encyclopedia of World Religions er karma «loven om årsak og virkning, som sier at det vi gjør i det nåværende liv, vil ha innvirkning på vårt neste liv». – Side 913.