Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva er meningen med livet?

Bibelens svar

Spørsmålet om hva som er meningen med livet, kan stilles på mange måter, for eksempel: Hvorfor er vi her? Hva er hensikten med livet mitt? Bibelen viser at hensikten med livet vårt er å bygge opp et vennskap med Gud. Tenk over noen av disse grunnleggende sannhetene som Bibelen gjør oss kjent med.

  • Gud er vår Skaper. Bibelen sier: «Det er [Gud] som har dannet oss, og ikke vi selv.» – Salme 100:3; Åpenbaringen 4:11.

  • Gud har en hensikt med alt han skaper, også med oss. – Jesaja 45:18.

  • Gud har skapt oss med et ‘åndelig behov’, som innbefatter ønsket om å finne en mening med livet. (Matteus 5:3) Han vil at vi skal få oppfylt det ønsket. – Salme 145:16.

  • Vi dekker vårt åndelige behov ved at vi bygger opp et vennskap med Gud. Noen synes kanskje det virker usannsynlig at vi kan ha et vennskap med Gud, men Bibelen gir oss denne oppmuntringen: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – Jakob 4:8; 2:23.

  • For å bli Guds venn må vi leve i harmoni med det som er hans hensikt med oss. Bibelen viser hva denne hensikten er, når den i Forkynneren 12:13 oppsummerer «hele den forpliktelse mennesket har»: «Frykt den sanne Gud og hold hans bud.»

  • I framtiden skal Gud fjerne lidelse og gi evig liv til sine venner, de som tjener ham. Da kan vi fullt ut få oppleve det som var Guds opprinnelige hensikt med oss. – Salme 37:10, 11.

 

Lær mer

BIBELSTUDIEOPPLEGG

Videoklipp: Hvorfor studere Bibelen?

Bibelen hjelper millioner av mennesker over hele verden til å få svar på livets store spørsmål. Kunne du også tenke deg å få det?

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hva er Guds hensikt med jorden?

Bibelen forklarer hvorfor Gud skapte jorden, når det skal bli slutt på nød og lidelse, og hva som er framtiden for jorden og for dem som skal på den.

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Hva er sannheten om Gud?

Tror du at Gud bryr seg om deg personlig? Lær om hans personlighet og hvordan du kan få et nært forhold til ham.