Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kan Gud forandre mening?

Bibelens svar

Ja, det kan han, i den forstand at han forandrer mening når mennesker forandrer sin oppførsel. I forbindelse med et domsbudskap til israelittene i gammel tid sa Gud for eksempel: «Kanskje de vil lytte og vende om, hver fra sin onde vei, og jeg skal visselig føle beklagelse med hensyn til den ulykke som jeg tenker på å føre over dem på grunn av deres onde gjerninger.» – Jeremia 26:3.

Mange bibeloversettelser gjengir dette verset ved å si at Gud ville «angre» den ulykken som han hadde tenkt å føre over folket, slik at man får inntrykk av at han hadde gjort en feil. Men det hebraiske ordet som opprinnelig ble brukt, kan bety å «ombestemme seg eller forandre hensikt». En bibelkommentator skrev: «En forandring i menneskets oppførsel fører til en forandring i Guds dom.»

Det at Gud kan forandre mening, betyr selvfølgelig ikke at han gjøre det. Bibelen forteller om flere situasjoner der Gud ikke forandret mening. Tenk over noen eksempler:

  • Gud lot seg ikke påvirke av Balak til å ombestemme seg og forbanne israelittene. – 4. Mosebok 23:18–20.

  • Da kong Saul i det gamle Israel hadde sluttet å gjøre Guds vilje, ombestemte ikke Gud seg med hensyn til å forkaste ham som konge. – 1. Samuelsbok 15:28, 29.

  • Gud skal oppfylle sitt løfte om å gjøre sin Sønn til prest for evig. Gud kommer ikke til å ombestemme seg. – Salme 110:4.

Sier ikke Bibelen at Gud aldri forandrer seg?

Jo, Bibelen har denne uttalelsen fra Gud: «Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret meg.» (Malaki 3:6) Bibelen sier også at hos Gud «er det ingen forandring i form av skyggens dreining». (Jakob 1:17) Men dette er ikke i strid med det Bibelen sier om at Gud kan forandre mening. Gud er uforanderlig i den forstand at han aldri forandrer sin personlighet eller sine normer for kjærlighet og rettferdighet. (5. Mosebok 32:4; 1. Johannes 4:8) Han kan likevel gi forskjellige instrukser til mennesker til forskjellige tider. Gud gav for eksempel kong David vidt forskjellige instrukser om hvordan han skulle utkjempe to slag som fulgte rett etter hverandre, og begge framgangsmåtene gav seier. – 2. Samuelsbok 5:18–25.

Angrer Gud på at han skapte menneskene?

Nei, men han synes det er trist at de fleste mennesker ikke bryr seg om ham eller tror på ham. Bibelen sier om forholdene før den verdensomfattende vannflommen på Noahs tid: «Jehova følte beklagelse over at han hadde dannet menneskene på jorden, og han følte seg såret i sitt hjerte.» (1. Mosebok 6:6) Uttrykket «følte beklagelse» i dette verset er også en oversettelse av det hebraiske ordet som kan bety å «forandre mening». Gud forandret mening om de aller fleste av dem som levde før vannflommen, fordi de var blitt onde. (1. Mosebok 6:5, 11) Selv om han ble bedrøvet over at de valgte å følge en ond handlemåte, forandret han ikke mening om hele menneskeslekten. Han bevarte faktisk menneskeslekten ved å sørge for at Noah og familien hans overlevde vannflommen. – 1. Mosebok 8:21; 2. Peter 2:5, 9.