Hopp til innhold

Hvorfor dør vi mennesker?

Hvorfor dør vi mennesker?

Bibelens svar

 Det er naturlig å lure på hvorfor vi mennesker dør, spesielt når vi mister noen som står oss nær. Bibelen sier: «Den brodd som forårsaker død, er synden.» – 1. Korinter 15:56.

Hva er grunnen til at alle mennesker synder og dør?

 De første menneskene, Adam og Eva, mistet livet fordi de syndet mot Gud. (1. Mosebok 3:17–19) Resultatet av at de hadde gjort opprør mot Gud, måtte bli døden, for hos ham er «livets kilde». – Salme 36:9; 1. Mosebok 2:17.

 Synden er en defekt som Adam overførte til alle sine etterkommere. Bibelen sier: «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden ... spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» (Romerne 5:12) Alle mennesker dør fordi alle mennesker synder. – Romerne 3:23.

Hvordan døden skal fjernes

 Gud lover at det skal komme en tid da «han skal ... oppsluke døden for evig». (Jesaja 25:8) For å fjerne døden må han fjerne den egentlige årsaken til døden, nemlig synden. Gud skal gjøre dette ved hjelp av Jesus Kristus, som «tar bort verdens synd». – Johannes 1:29; 1. Johannes 1:7.