Hopp til innhold

Hvor bor Djevelen?

Bibelens svar

Ettersom Djevelen er en åndeskapning, bor han i en usynlig verden. Men han holder ikke til i et brennende helvete der han piner de onde, slik det blir framstilt på det bildet som vises her sammen med artikkelen.

«Krig i himmelen»

En tid fikk Satan Djevelen lov til å bevege seg fritt omkring i åndeverdenen. Han fikk blant annet lov til å tre fram for Gud sammen med de trofaste englene. (Job 1:6) Men Bibelen forutsa at det skulle bryte ut en «krig i himmelen» som ville føre til at Satan ble kastet ut av himmelen og «ned til jorden». (Åpenbaringen 12:7–9) Både Bibelens kronologi og verdensbegivenhetene bekrefter at denne krigen i himmelen allerede har funnet sted. Djevelen er nå nødt til å holde seg i nærheten av jorden.

Betyr dette at Djevelen bor et bestemt sted på jorden? Det ble for eksempel sagt om oldtidsbyen Pergamon at den lå «der hvor Satans trone er», og «der hvor Satan bor». (Åpenbaringen 2:13) Disse uttrykkene sikter sannsynligvis til at satanisk avgudsdyrkelse stod sterkt i den byen. Bibelen sier at Djevelen hersker over «alle rikene på den bebodde jord», så han knyttes ikke til noe konkret sted på jorden, men han må holde seg i dens nærhet. – Lukas 4:5, 6.