Bibelens svar

For å illustrere hvordan du kan se forskjell på dem som praktiserer sann religion, og dem som ikke gjør det, sier Bibelen: «På deres frukter skal dere kjenne dem. En plukker vel ikke druer av torner eller fikener av tistler?» (Matteus 7:16) Akkurat som du kan skille en vinranke fra en tornebusk ved å se hva som vokser på dem, kan du skille sann religion fra falsk religion ved å se på «deres frukter», eller de følgende kjennetegnene:

  1. Sann religion er helt og holdent basert på Bibelen, ikke på menneskelige filosofier. (Johannes 4:24; 17:17) Den lærer folk sannheten om slike emner som sjelen og håpet om evig liv i et paradis. (Salme 37:29; Jesaja 35:5, 6; Esekiel 18:4) Og den unnlater ikke å avsløre religiøse løgner. – Matteus 15:9; 23:27, 28.

  2. Sann religion hjelper folk til å bli kjent med Gud, noe som innebærer at den lærer dem navnet hans, Jehova. (Salme 83:18; Jesaja 42:8; Johannes 17:3, 6) Den lærer ikke at det er umulig å forstå hvem Gud er, eller at Gud ikke er interessert i oss. Den lærer tvert imot at han vil at vi skal ha et nært forhold til ham. – Jakob 4:8.

  3. Sann religion framhever at Jesus Kristus er den som Gud gir oss frelse gjennom. (Apostlenes gjerninger 4:10, 12) De som tilhører den sanne religion, er lydige mot Jesu befalinger og anstrenger seg for å følge Jesu eksempel. – Johannes 13:15; 15:14.

  4. Sann religion holder fram Guds rike som menneskenes eneste håp. Dens medlemmer er travelt opptatt med å fortelle andre om dette riket. – Matteus 10:7; 24:14.

  5. Sann religion oppmuntrer til uselvisk kjærlighet. (Johannes 13:35) Den lærer at man skal ha respekt for alle etniske grupper, og den tar imot mennesker uavhengig av hudfarge, kultur, språk og bakgrunn. (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Kjærlighet får dens medlemmer til å la være å gå i krig. – Mika 4:3; 1. Johannes 3:11, 12.

  6. Sann religion har ikke noe betalt presteskap, og den gir ikke noen av medlemmene pompøse religiøse titler. – Matteus 23:8–12; 1. Peter 5:2, 3.

  7. Sann religion er fullstendig nøytral når det gjelder politikk. (Johannes 17:16; 18:36) Men de som tilhører den sanne religion, respekterer og adlyder myndighetene der de bor, i samsvar med Bibelens påbud: «Betal tilbake til keiseren [som representerer offentlige myndigheter] de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.» – Markus 12:17; Romerne 13:1, 2.

  8. Sann religion er en levemåte, ikke bare et ritual eller en formalitet. Medlemmene følger Bibelens høye normer for moral på alle områder i livet. (Efeserne 5:3–5; 1. Johannes 3:18) Men det betyr ikke at de har et trist og kjedelig liv – de gleder seg over å tjene ‘den lykkelige Gud’. – 1. Timoteus 1:11.

  9. De som praktiserer sann religion, vil være i mindretall. (Matteus 7:13, 14) De blir ofte sett ned på, latterliggjort og forfulgt fordi de gjør Guds vilje. – Matteus 5:10–12.

Sann religion er ikke bare «den religionen som passer best for meg»

Det er en fare forbundet med det å velge religion utelukkende på bakgrunn av de følelsene den gir oss. Bibelen forutsa at det skulle komme en tid da folk skulle «samle seg en mengde [religiøse] lærere for å få sine ører klødd». (2. Timoteus 4:3) Bibelen oppfordrer oss derimot til å tilhøre den «religion som er ren og ubesmittet fra vår Guds og Fars synspunkt», selv om den religionen skulle være upopulær. – Jakob 1:27, fotnote; Johannes 15:18, 19.