Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva vil det si å bli født på ny?

Hva vil det si å bli født på ny?

Bibelens svar

Uttrykket «født på ny» viser til en ny begynnelse i forholdet mellom Gud og den som blir født på ny. (Johannes 3:3, 7) Gud adopterer dem som blir født på ny, som sine barn. (Romerne 8:15, 16; Galaterne 4:5; 1. Johannes 3:1) I likhet med personer som blir adoptert, vil disse oppleve en statusendring og bli en del av Guds familie. – 2. Korinter 6:18.

Hvorfor blir en person født på ny?

Jesus sa: «Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» (Johannes 3:3) En person som blir født på ny, blir altså forberedt på å regjere sammen med Kristus i Guds rike. Dette riket regjerer fra himmelen, så Bibelen beskriver «en ny fødsel» som en arv som er «gjemt i himlene». (1. Peter 1:3, 4) De som blir født på ny, har fått den overbevisning av Gud at de skal «herske sammen som konger» med Kristus. – 2. Timoteus 2:12; 2. Korinter 1:21, 22.

Hvordan blir en person født på ny?

Da Jesus snakket om dette, sa han at de som blir født på ny, skulle bli «født av vann og ånd». (Johannes 3:5) Dette uttrykket viser til dåp med vann etterfulgt av dåp med hellig ånd. – Apostlenes gjerninger 1:5; 2:1–4.

Jesus var den første som ble født på ny. Han ble først døpt i elven Jordan, og så ble han salvet (døpt) med hellig ånd. Jesus ble født på ny som en åndelig sønn av Gud med et sikkert håp om å komme tilbake til himmelen. (Markus 1:9–11) Gud innfridde dette håpet da han oppreiste Jesus som en åndeskapning. – Apostlenes gjerninger 13:33.

Andre som blir født på ny, blir også døpt i vann før de får hellig ånd. * (Apostlenes gjerninger 2:38, 41) De får da et sikkert håp om liv i himmelen, noe Gud oppfyller ved å gi dem en oppstandelse. – 1. Korinter 15:42–49.

Misforståelser om det å bli født på ny

Misforståelse: En person må bli født på ny for å bli frelst eller være en kristen.

Fakta: Jesu offer fører til frelse, ikke bare for dem som er født på ny og skal herske sammen med Kristus i himmelen, men også for jordiske borgere av Guds rike. (1. Johannes 2:1, 2; Åpenbaringen 5:9, 10) Denne andre gruppen kristne vil få mulighet til å leve evig på en paradisisk jord. – Salme 37:29; Matteus 6:9, 10; Åpenbaringen 21:1–5.

Misforståelse: En person kan velge å bli født på ny.

Fakta: Muligheten til å ha et godt forhold til Gud og bli frelst er åpen for alle. (1. Timoteus 2:3, 4; Jakob 4:8) Men Gud velger hvem som skal bli født på ny, eller bli salvet med hellig ånd. Det å bli født på ny «avhenger ... altså ikke av den som vil, ... men av Gud», sier Bibelen. (Romerne 9:16) Uttrykket «født på ny» kan også gjengis med «avlet ovenfra», noe som bekrefter at valget kommer «ovenfra», fra Gud. – Johannes 3:3; fotnote.

^ avsn. 9 Ett unntak er tilfellet med Kornelius og dem som var hos ham. – Apostlenes gjerninger 10:44–48.

Lær mer

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Dåp og ditt forhold til Gud

Hvilke skritt må du ta for å kunne bli døpt? Lær hva dåpen er et symbol på, og hvordan den bør foregå.

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Gjenløsningen – Guds største gave

Hva er gjenløsningen? Hva kan den bety for deg?

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Hva er Guds rike?

Mange kjenner til fadervår. Hva er meningen med ordene: «La ditt rike komme»?