Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva vil det si å bli født på ny?

Hva vil det si å bli født på ny?

Bibelens svar

Uttrykket «født på ny» viser til en ny begynnelse i forholdet mellom Gud og den som blir født på ny. (Johannes 3:3, 7) Gud adopterer dem som blir født på ny, som sine barn. (Romerne 8:15, 16; Galaterne 4:5; 1. Johannes 3:1) I likhet med personer som blir adoptert, vil disse oppleve en statusendring og bli en del av Guds familie. – 2. Korinter 6:18.

Hvorfor blir en person født på ny?

Jesus sa: «Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» (Johannes 3:3) En person som blir født på ny, blir altså forberedt på å regjere sammen med Kristus i Guds rike. Dette riket regjerer fra himmelen, så Bibelen beskriver «en ny fødsel» som en arv som er «gjemt i himlene». (1. Peter 1:3, 4) De som blir født på ny, har fått den overbevisning av Gud at de skal «herske sammen som konger» med Kristus. – 2. Timoteus 2:12; 2. Korinter 1:21, 22.

Hvordan blir en person født på ny?

Da Jesus snakket om dette, sa han at de som blir født på ny, skulle bli «født av vann og ånd». (Johannes 3:5) Dette uttrykket viser til dåp med vann etterfulgt av dåp med hellig ånd. – Apostlenes gjerninger 1:5; 2:1–4.

Jesus var den første som ble født på ny. Han ble først døpt i elven Jordan, og så ble han salvet (døpt) med hellig ånd. Jesus ble født på ny som en åndelig sønn av Gud med et sikkert håp om å komme tilbake til himmelen. (Markus 1:9–11) Gud innfridde dette håpet da han oppreiste Jesus som en åndeskapning. – Apostlenes gjerninger 13:33.

Andre som blir født på ny, blir også døpt i vann før de får hellig ånd. * (Apostlenes gjerninger 2:38, 41) De får da et sikkert håp om liv i himmelen, noe Gud oppfyller ved å gi dem en oppstandelse. – 1. Korinter 15:42–49.

Misforståelser om det å bli født på ny

Misforståelse: En person må bli født på ny for å bli frelst eller være en kristen.

Fakta: Jesu offer fører til frelse, ikke bare for dem som er født på ny og skal herske sammen med Kristus i himmelen, men også for jordiske borgere av Guds rike. (1. Johannes 2:1, 2; Åpenbaringen 5:9, 10) Denne andre gruppen kristne vil få mulighet til å leve evig på en paradisisk jord. – Salme 37:29; Matteus 6:9, 10; Åpenbaringen 21:1–5.

Misforståelse: En person kan velge å bli født på ny.

Fakta: Muligheten til å ha et godt forhold til Gud og bli frelst er åpen for alle. (1. Timoteus 2:3, 4; Jakob 4:8) Men Gud velger hvem som skal bli født på ny, eller bli salvet med hellig ånd. Det å bli født på ny «avhenger ... altså ikke av den som vil, ... men av Gud», sier Bibelen. (Romerne 9:16) Uttrykket «født på ny» kan også gjengis med «avlet ovenfra», noe som bekrefter at valget kommer «ovenfra», fra Gud. – Johannes 3:3; fotnote.

^ avsn. 9 Ett unntak er tilfellet med Kornelius og dem som var hos ham. – Apostlenes gjerninger 10:44–48.