Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om pornografi? Er nettsex galt?

Bibelens svar

Bibelen nevner ikke pornografi, nettsex eller lignende ting direkte. Men Bibelen viser likevel veldig klart hva Gud mener om ting som kan føre til sex utenfor ekteskapet, eller som fremmer et forvrengt syn på sex. Tenk over disse bibelversene:

  • «Død [undertrykk] da deres lemmer som er på jorden, med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst.» (Kolosserne 3:5) Det å se på pornografi fører ikke til at urette lyster undertrykkes, men tvert imot til at de forsterkes. Det gjør en uren, eller skitten, i Guds øyne.

  • «Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matteus 5:28) Bilder av umoralske seksuelle handlinger vekker urette tanker som fører til urett oppførsel.

  • «Utukt og urenhet av ethvert slag eller griskhet må ikke engang nevnes blant dere.» (Efeserne 5:3) Vi må ikke engang nevne umoralsk sex for fornøyelsens skyld, langt mindre se på eller lese om det.

  • «Kjødets gjerninger er tydelige, og de er utukt, urenhet ... og lignende ting. Om dette sier jeg dere på forhånd, slik som jeg før har sagt: De som praktiserer slike ting, skal ikke arve Guds rike.» (Galaterne 5:19–21) Gud betrakter dem som gjør bruk av pornografi, nettsex, telesex eller sexting, som urene moralsk sett. Hvis vi skulle gjøre det til en vane å bruke slike ting, kunne vi komme til å miste Guds godkjennelse helt.