Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva er himmelen?

Hva er himmelen?

Bibelens svar

Ordet «himmel» brukes i tre hovedbetydninger i Bibelen: (1) den bokstavelige himmelen, (2) åndeverdenen og (3) et symbol på en høy eller opphøyd stilling. I hvert av tilfellene er det sammenhengen som hjelper oss til å få riktig forståelse. *

  1. Den bokstavelige himmelen. I denne betydningen sikter «himmelen» til jordens atmosfære, altså der vinden blåser, der fuglene flyr, der skyene avgir regn og snø, og der lynet glimter. (Salme 78:26; Ordspråkene 30:19; Jesaja 55:10; Lukas 17:24) Det kan også sikte til verdensrommet, der «solen og månen og stjernene» er. – 5. Mosebok 4:19; 1. Mosebok 1:1.

  2. Åndeverdenen. Ordet «himmel» kan også sikte til de åndelige himler, det vil si åndeverdenen, en verden utenfor det fysiske universet. (1. Kongebok 8:27; Johannes 6:38) I disse åndelige himlene bor Jehova Gud, som er «en Ånd», og englene, eller åndeskapningene, som han har skapt. (Johannes 4:24; Matteus 24:36) Av og til personifiseres «himlene» og symboliserer de trofaste englene, «de helliges menighet». – Salme 89:5–7.

    Bibelen bruker også «himlene» for å omtale den delen av åndeverdenen hvor Jehova faktisk holder til, hans «bosted». (1. Kongebok 8:43, 49; Hebreerne 9:24; Åpenbaringen 13:6) For eksempel har Bibelen forutsagt at Satan og demonene skulle kastes ut av himmelen og ikke lenger kunne oppholde seg i Jehovas nærvær, men at de fortsatt skulle være i åndeverdenen. – Åpenbaringen 12:7–9, 12.

  3. Et symbol på en høy eller opphøyd stilling. Bibelen bruker «himmel» for å beskrive en opphøyd stilling, vanligvis i forbindelse med utøvende myndigheter. En slik stilling kan innehas av:

Hvordan er det i himmelen?

I åndeverdenen er det stor aktivitet. Der er det flere hundre millioner åndeskapninger som «fullbyrder hans [Jehovas] ord». – Salme 103:20, 21; Daniel 7:10.

Bibelen viser at himmelen er fylt av strålende lys. (1. Timoteus 6:15, 16) Profeten Esekiel fikk et syn av himmelen og «det klare lysskjæret» som er der, og det synet av himmelen som Daniel fikk, var «en strøm av ild». (Esekiel 1:26–28; Daniel 7:9, 10) Himmelen er hellig, eller ren, og vakker. – Salme 96:6; Jesaja 63:15; Åpenbaringen 4:2, 3.

Helhetsbildet Bibelen gir av himmelen, er svært imponerende. (Esekiel 43:2, 3) Men det er uansett ikke mulig for mennesker å forstå fullt ut hvordan det er i himmelen, siden våre sanseevner ikke kan oppfatte ting i åndeverdenen.

^ avsn. 3 Det hebraiske ordet som er oversatt med «himmel», kommer fra et rotord som betyr «høy» eller «opphøyd». (Ordspråkene 25:3) Se The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, side 1029.

^ avsn. 9 McClintock og Strongs Cyclopedia sier at disse nye himlene i Jesaja 65:17 står for «et nytt styre, et nytt rike». – Bind IV, side 122.

Lær mer

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hvem kommer til himmelen?

Det er en vanlig misforståelse at alle gode mennesker kommer til himmelen. Hva er det Bibelen egentlig lærer?

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Finnes det et helvete med evig pine?

Blir de onde straffet i et brennende helvete? Er evig pine straffen for synd? Les Bibelens svar på disse spørsmålene.