Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva er himmelen?

Hva er himmelen?

Bibelens svar

Ordet «himmel» brukes i tre hovedbetydninger i Bibelen: (1) den bokstavelige himmelen, (2) åndeverdenen og (3) et symbol på en høy eller opphøyd stilling. I hvert av tilfellene er det sammenhengen som hjelper oss til å få riktig forståelse. *

  1. Den bokstavelige himmelen. I denne betydningen sikter «himmelen» til jordens atmosfære, altså der vinden blåser, der fuglene flyr, der skyene avgir regn og snø, og der lynet glimter. (Salme 78:26; Ordspråkene 30:19; Jesaja 55:10; Lukas 17:24) Det kan også sikte til verdensrommet, der «solen og månen og stjernene» er. – 5. Mosebok 4:19; 1. Mosebok 1:1.

  2. Åndeverdenen. Ordet «himmel» kan også sikte til de åndelige himler, det vil si åndeverdenen, en verden utenfor det fysiske universet. (1. Kongebok 8:27; Johannes 6:38) I disse åndelige himlene bor Jehova Gud, som er «en Ånd», og englene, eller åndeskapningene, som han har skapt. (Johannes 4:24; Matteus 24:36) Av og til personifiseres «himlene» og symboliserer de trofaste englene, «de helliges menighet». – Salme 89:5–7.

    Bibelen bruker også «himlene» for å omtale den delen av åndeverdenen hvor Jehova faktisk holder til, hans «bosted». (1. Kongebok 8:43, 49; Hebreerne 9:24; Åpenbaringen 13:6) For eksempel har Bibelen forutsagt at Satan og demonene skulle kastes ut av himmelen og ikke lenger kunne oppholde seg i Jehovas nærvær, men at de fortsatt skulle være i åndeverdenen. – Åpenbaringen 12:7–9, 12.

  3. Et symbol på en høy eller opphøyd stilling. Bibelen bruker «himmel» for å beskrive en opphøyd stilling, vanligvis i forbindelse med utøvende myndigheter. En slik stilling kan innehas av:

Hvordan er det i himmelen?

I åndeverdenen er det stor aktivitet. Der er det flere hundre millioner åndeskapninger som «fullbyrder hans [Jehovas] ord». – Salme 103:20, 21; Daniel 7:10.

Bibelen viser at himmelen er fylt av strålende lys. (1. Timoteus 6:15, 16) Profeten Esekiel fikk et syn av himmelen og «det klare lysskjæret» som er der, og det synet av himmelen som Daniel fikk, var «en strøm av ild». (Esekiel 1:26–28; Daniel 7:9, 10) Himmelen er hellig, eller ren, og vakker. – Salme 96:6; Jesaja 63:15; Åpenbaringen 4:2, 3.

Helhetsbildet Bibelen gir av himmelen, er svært imponerende. (Esekiel 43:2, 3) Men det er uansett ikke mulig for mennesker å forstå fullt ut hvordan det er i himmelen, siden våre sanseevner ikke kan oppfatte ting i åndeverdenen.

^ avsn. 3 Det hebraiske ordet som er oversatt med «himmel», kommer fra et rotord som betyr «høy» eller «opphøyd». (Ordspråkene 25:3) Se The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, side 1029.

^ avsn. 9 McClintock og Strongs Cyclopedia sier at disse nye himlene i Jesaja 65:17 står for «et nytt styre, et nytt rike». – Bind IV, side 122.