Hopp til innhold

Hva er Guds vilje med meg?

Bibelens svar

Guds vilje er at du skal bli kjent med ham som person, få et nært forhold til ham og så elske og tjene ham av hele ditt hjerte. (Matteus 22:37, 38; Jakob 4:8) Du kan finne ut hvordan du kan gjøre Guds vilje, ved å se på Jesu liv og lære. (Johannes 7:16, 17) Jesus gjorde mer enn å snakke om Guds vilje, han levde etter den. Han sa faktisk om meningen med livet sitt: «Jeg er kommet ... ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» – Johannes 6:38.

Trenger jeg et spesielt tegn, syn eller kall for å få vite hva som er Guds vilje med meg?

Nei, for Bibelen inneholder Guds budskap til alle mennesker. Den har det du trenger for å bli «fullstendig utrustet til all god gjerning». (2. Timoteus 3:16, 17) Gud vil at du skal bruke Bibelen sammen med ‘din fornuft’ for å finne ut hva som er hans vilje med deg. – Romerne 12:1, 2; Efeserne 5:17.

Kan jeg virkelig klare å gjøre Guds vilje?

Ja, det kan du, for Bibelen sier: «[Guds] bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5:3) Det er ikke dermed sagt at det alltid er lett å følge Guds bud. Men fordelene ved å gjøre det mer enn oppveier alle anstrengelser det innebærer. Jesus sa: «Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!» – Lukas 11:28.