Hopp til innhold

Er Gud allestedsnærværende – til stede overalt?

Bibelens svar

Gud kan se alt og gjøre det han vil, hvor som helst. (Ordspråkene 15:3; Hebreerne 4:13) Men Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende – altså at han er til stede overalt, i alt. Tvert imot viser Bibelen at han er en person, og at han bor et sted.

  • Guds skikkelse: Gud er et åndevesen. (Johannes 4:24) Han er usynlig for mennesker. (Johannes 1:18) De synene av Gud som det står om i Bibelen, framstiller ham som en som bor et bestemt sted. Han skildres aldri som en som er overalt. – Jesaja 6:1, 2; Åpenbaringen 4:2, 3, 8.

  • Guds bosted: Gud bor i åndeverdenen, som er noe helt annet enn det fysiske skaperverket. Og dette er «det sted hvor [Gud] bor, i himlene». (1. Kongebok 8:30) Bibelen omtaler et tilfelle der åndeskapninger «kom for å stille seg opp framfor Jehova» *, noe som viser at Gud har et bestemt bosted. – Job 1:6.

Hvis Gud ikke er til stede overalt, kan han da ta seg av meg personlig?

Ja. Gud har stor omsorg for enkeltpersoner. Selv om han bor i åndeverdenen, legger han merke til mennesker som virkelig ønsker å gjøre hans vilje, og han gjør noe for å hjelpe dem. (1. Kongebok 8:39; 2. Krønikebok 16:9) Tenk over hvordan Jehova viser sin omsorg for oppriktige tilbedere:

  • Når vi ber: Jehova kan høre bønnene våre i samme øyeblikk som vi ber. – 2. Krønikebok 18:31.

  • Når vi er langt nede: «Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust ånd, frelser han.» – Salme 34:18.

  • Når vi trenger råd: Jehova gir oss innsikt og underviser oss gjennom sitt Ord, Bibelen. – Salme 32:8.

Misforståelser om allestedsnærværelse

Misforståelse: Gud er til stede overalt i skaperverket.

Faktum: Gud bor verken på jorden eller noe annet sted i det fysiske universet. (1. Kongebok 8:27) Det er sant at stjernene og alt det andre Gud har skapt, «forkynner Guds herlighet». (Salme 19:1) Men Gud bor ikke i sitt eget skaperverk, like lite som en kunstner bor i et maleri han har malt. Men maleriet kan fortelle noe om den personen som har malt det. På lignende måte kan den synlige verden fortelle oss noe om Skaperens «usynlige egenskaper», deriblant hans makt, visdom og kjærlighet. – Romerne 1:20.

Misforståelse: Gud må være allestedsnærværende for å kunne vite alt og være allmektig.

Faktum: Guds hellige ånd er Guds kraft i virksomhet. Ved hjelp av sin hellige ånd kan Gud se og gjøre alt, overalt, når som helst og uten selv å være til stede. – Salme 139:7.

Misforståelse: Salme 139:8 lærer at Gud er allestedsnærværende, for der står det: «Om jeg skulle stige opp til himmelen, ville du være der, og om jeg skulle re min seng i Sjeol, se, da ville du være der.»

Faktum: Dette skriftstedet handler ikke om hvor Gud er, men viser på en poetisk måte at ikke noe sted er for langt unna til at Gud kan hjelpe oss.

^ avsn. 3 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.