Hopp til innhold

Finnes det en Gud?

Bibelens svar

Ja, Bibelen inneholder gode beviser for at det finnes en Gud. Den oppfordrer oss til å bygge opp tro på Gud, ikke ved blindt å godta religiøse påstander, men ved å bruke vår fornuft og vår tenkeevne. (Romerne 12:1; 1. Johannes 5:20, fotnote) Tenk over disse resonnementene som er basert på Bibelen:

  • Det at det finnes et ordnet univers som inneholder liv, viser at det må finnes en Skaper. Bibelen sier: «Ethvert hus blir jo bygd av noen, men den som har bygd alt, er Gud.» (Hebreerne 3:4) Mange velutdannede mennesker synes at dette enkle argumentet er svært logisk. *

  • Vi mennesker har et naturlig ønske om å forstå hva som er meningen med livet, en trang som fortsatt kan være der etter at vi har fått dekket våre fysiske behov. Dette hører med til det Bibelen kaller vårt «åndelige behov», som innbefatter ønsket om å kjenne og tilbe Gud. (Matteus 5:3; Åpenbaringen 4:11) Det at vi har et slikt åndelig behov, viser ikke bare at Gud eksisterer, men også at han er en kjærlig Skaper som vil at vi skal få dekket det behovet. – Matteus 4:4.

  • Detaljerte profetier i Bibelen ble skrevet ned flere hundre år i forveien og gikk nøyaktig i oppfyllelse. Det at disse forutsigelsene er så nøyaktige og detaljerte, tyder sterkt på at de kommer fra en overmenneskelig kilde. – 2. Peter 1:21.

  • Bibelskribentene hadde vitenskapelig kunnskap som deres samtidige ikke hadde. I gammel tid trodde for eksempel mange at jorden ble holdt oppe av et dyr, for eksempel en elefant, et villsvin eller en okse. I kontrast til det sier Bibelen at Gud «henger jorden på intet». (Job 26:7) Den beskriver også på en korrekt måte jordens form som en sirkel, eller klode. (Jesaja 40:22; Douay Version) Mange mener at den mest fornuftige forklaringen på at bibelskribentene hadde en slik avansert forståelse, er at de fikk sin kunnskap fra Gud.

  • Bibelen gir svar på mange vanskelige spørsmål, den slags spørsmål som kan gi grobunn for ateisme hvis man ikke får tilfredsstillende svar. For eksempel: Hvis Gud er kjærlig og allmektig, hvorfor er det da så mye lidelse og ondskap i verden? Hvorfor har religion så ofte dårlig innflytelse på folk istedenfor god innflytelse? – Titus 1:16.

^ avsn. 2 For eksempel sa den nå avdøde astronomen Allan Sandage om universet: «Jeg finner det temmelig usannsynlig at en slik orden skal ha oppstått av kaos. Det må være noe som står bak organiseringen. Gud er for meg et mysterium, men er likevel forklaringen på det mirakel at vi eksisterer, og årsaken til at det finnes noe istedenfor ingenting.»