Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva er tegnet på «de siste dager», eller «endetiden»?

Bibelens svar

Bibelen beskriver hendelser og forhold som skulle kjennetegne «avslutningen på [den nåværende] tingenes ordning», eller «verdens ende». (Matteus 24:3; Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Bibelen kaller denne perioden «de siste dager» og «endens fastsatte tid», eller «endetiden». (2. Timoteus 3:1; Daniel 8:19; Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85) Dette er noen spesielle trekk ved profetiene om de siste dager, eller endetiden:

Lever vi i «de siste dager»?

Ja. Både verdensforholdene og Bibelens kronologi viser at de siste dager begynte i 1914. Da begynte Guds rike å herske i himmelen, og noe av det første denne regjeringen gjorde, var å kaste Satan Djevelen og demonene ut av himmelen og begrense deres virksomhet til jorden. (Åpenbaringen 12:7–12) Satans innflytelse på menneskene gjenspeiles i de dårlige holdningene og handlingene som gjør at de siste dager er «kritiske tider ... som vil være vanskelige å mestre». – 2. Timoteus 3:1.