Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om påskeskikkene?

Hva sier Bibelen om påskeskikkene?

Bibelens svar

 Et blikk på påskefeiringens historie viser at mange påskeskikker er basert på gamle fruktbarhetsriter. Tenk over dette:

  1.   Navnet: Kristenhetens «påske» blir på engelsk kalt «Easter». Leksikonet Encyclopædia Britannica sier: «Opprinnelsen til det engelske navnet Easter er usikker; ifølge den angelsaksiske presten Beda Venerabilis på 700-tallet skrev det seg fra navnet til den angelsaksiske vårgudinnen Eostre.» Andre knytter det til den fønikiske fruktbarhetsgudinnen Astarte, som svarte til babylonernes Isjtar.

  2.   Harer og kaniner: Dette er fruktbarhetssymboler som er «videreført fra de gamle seremoniene og symbolene brukt under hedenske vårfester i Europa og Midtøsten». – Encyclopædia Britannica.

  3.   Egg: Jakten på påskeegg, som påskeharen angivelig har kommet med, «er ikke rett og slett en lek for barn, men restene av en fruktbarhetsrite». (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend) I noen kulturer trodde man at dekorerte påskeegg «på magisk vis [kunne] gi lykke, velstand, helse og beskyttelse». – Traditional Festivals.

  4.   Nytt antrekk til påske: «Det ble ansett for å være uhøflig og derfor ville bringe uhell å hilse den skandinaviske vårgudinnen, eller Eastre, i noe annet enn nye klær, siden gudinnen skjenket jorden nye klær.» – The Giant Book of Superstitions.

  5.   Gudstjenester ved soloppgang: Disse er blitt knyttet til riter som soltilbedere i gammel tid utførte «ved vårjevndøgn som en velkomsthilsen til solen og dens store makt til å bringe nytt liv til alt som gror». – Celebrations–The Complete Book of American Holidays.

 I boken The American Book of Days sies det treffende om kristenhetens «påske»: «Det er ingen tvil om at Kirken i løpet av sin første tid antok de gamle hedenske skikkene og gav dem et kristent innhold.»

 Bibelen advarer mot å tilbe Gud ved å følge tradisjoner eller skikker som mishager ham. (Markus 7:6–8) Som det står i 2. Korinter 6:17: «‘Skill dere ut,’ sier Jehova, ‘og hold opp med å røre det urene.‘» Selv om påsken blir framstilt som en kristen høytid, er mange av påskeskikkene av hedensk opprinnelse, og de som ønsker å behage Gud, vil derfor ikke feire denne høytiden.