Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om påskeskikkene?

Bibelens svar

 Et blikk på påskefeiringens historie viser at mange påskeskikker er basert på gamle fruktbarhetsriter. Tenk over dette:

  1.   Navnet: Kristenhetens «påske» blir på engelsk kalt «Easter». Leksikonet Encyclopædia Britannica sier: «Opprinnelsen til det engelske navnet Easter er usikker; ifølge den angelsaksiske presten Beda Venerabilis på 700-tallet skrev det seg fra navnet til den angelsaksiske vårgudinnen Eostre.» Andre knytter det til den fønikiske fruktbarhetsgudinnen Astarte, som svarte til babylonernes Isjtar.

  2.   Harer og kaniner: Dette er fruktbarhetssymboler som er «videreført fra de gamle seremoniene og symbolene brukt under hedenske vårfester i Europa og Midtøsten». – Encyclopædia Britannica.

  3.   Egg: Jakten på påskeegg, som påskeharen angivelig har kommet med, «er ikke rett og slett en lek for barn, men restene av en fruktbarhetsrite». (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend) I noen kulturer trodde man at dekorerte påskeegg «på magisk vis [kunne] gi lykke, velstand, helse og beskyttelse». – Traditional Festivals.

  4.   Nytt antrekk til påske: «Det ble ansett for å være uhøflig og derfor ville bringe uhell å hilse den skandinaviske vårgudinnen, eller Eastre, i noe annet enn nye klær, siden gudinnen skjenket jorden nye klær.» – The Giant Book of Superstitions.

  5.   Gudstjenester ved soloppgang: Disse er blitt knyttet til riter som soltilbedere i gammel tid utførte «ved vårjevndøgn som en velkomsthilsen til solen og dens store makt til å bringe nytt liv til alt som gror». – Celebrations–The Complete Book of American Holidays.

 I boken The American Book of Days sies det treffende om kristenhetens «påske»: «Det er ingen tvil om at Kirken i løpet av sin første tid antok de gamle hedenske skikkene og gav dem et kristent innhold.»

 Bibelen advarer mot å tilbe Gud ved å følge tradisjoner eller skikker som mishager ham. (Markus 7:6–8) Som det står i 2. Korinter 6:17: «‘Skill dere ut,’ sier Jehova, ‘og hold opp med å røre det urene.‘» Selv om påsken blir framstilt som en kristen høytid, er mange av påskeskikkene av hedensk opprinnelse, og de som ønsker å behage Gud, vil derfor ikke feire denne høytiden.