Bibelens svar

Livet er hellig for Gud, og han betrakter til og med et embryo som et unikt, levende vesen. Kong David skrev om Gud under inspirasjon: «Dine øyne så meg til og med da jeg var et embryo.» (Salme 139:16) Gud sa at en person som skadet et ufødt barn, ville bli krevd til regnskap for det. Så i Guds øyne er det å ta livet av et ufødt barn det samme som overlagt drap. – 2. Mosebok 20:13; 21:22, 23.

Men hva om det i forbindelse med fødselen oppstår en kritisk situasjon som tvinger et par til å velge mellom å la moren leve og barnet dø, eller omvendt? I et slikt tilfelle må paret avgjøre hvilket liv man skal prøve å redde.