Hopp til innhold

Arkeologiske funn viser at kong David var en historisk person

Bibelen forteller at kong David i Israel levde på 1000-tallet fvt., og at hans etterkommere hadde kongemakten i flere hundre år. Men noen kritikere har hevdet at David var en oppdiktet person, og at historien om ham er en myte som oppsto på et mye senere tidspunkt. Var kong David en virkelig person?

I 1993 oppdaget arkeologen Avraham Biran og teamet hans et steinfragment i Tel Dan i det nordlige Israel med innskriften «Davids hus». Denne innskriften, som er skrevet med gammel semittisk skrift, daterer seg fra 800-tallet fvt. Steinfragmentet var muligens en del av et monument som arameerne hadde reist for å skryte av sine militære seire over israelittene.

En artikkel i Bible History Daily sier: «‘Davids hus’-innskriften hadde sine skeptikere ... Men de fleste bibelkommentatorer og arkeologer godtok raskt at Tel Dan-stelen utgjorde det første konkrete beviset på at kong David i Bibelen var en historisk person, noe som gjør den til et av de viktigste bibelarkeologiske funnene som er blitt omtalt i BAR [bladet Biblical Archaeology Review].»