Hopp til innhold

Alkohol – hvordan kan du beholde styringen?

Noen drikker mer alkohol enn de pleier, når de føler seg stresset, er ensomme eller kjeder seg. Drikker du mer nå enn før? Hvordan kan du i så fall passe på at alkoholforbruket ditt ikke blir for stort eller fører til avhengighet? Her kommer noen praktiske opplysninger som kan hjelpe deg til å beholde styringen.

 Hva er et moderat alkoholforbruk?

Hva Bibelen sier: «Vær ikke blant dem som drikker for mye vin.» – Ordspråkene 23:20.

Tenk over dette: Bibelen fordømmer ikke moderat inntak av alkohol. (Forkynneren 9:7) Men den skiller mellom moderat drikking, overdreven drikking og det å drikke seg full. (Lukas 21:34; Efeserne 5:18; Titus 2:3) Selv når det å drikke for mye alkohol ikke fører til at man blir full, kan det gå ut over ens evne til å ta avgjørelser, helsen eller ens forhold til andre. – Ordspråkene 23:29, 30.

Mange autoriteter på området skiller mellom lavrisikodrikking og høyrisikodrikking, og ofte definerer de dette i antall alkoholenheter en person drikker pr. dag, og i antall drikkedager pr. uke. * Men folk reagerer forskjellig på alkohol, og det finnes tidspunkter da det beste valget er å ikke drikke i det hele tatt. Verdens helseorganisasjon sier:

«Selv én eller to alkoholenheter kan være for mye, for eksempel –

 • hvis du skal kjøre eller skal betjene maskiner

 • hvis du er gravid eller ammer

 • hvis du tar visse medisiner

 • hvis du har visse sykdommer

 • hvis du ikke kan styre alkoholinntaket ditt.»

 Tegn på at alkoholforbruket er i ferd med å bli alkoholmisbruk

Hva Bibelen sier: «La oss undersøke og granske våre veier.» – Klagesangene 3:40.

Tenk over dette: Du kan beskytte deg mot de skadelige virkningene av alkohol hvis du iblant gransker drikkevanene dine og om nødvendig forandrer dem. Se etter tegnene nedenfor, som kan indikere at du er i ferd med å miste kontrollen.

 • Du føler at du må ha alkohol for å være glad. Du er avhengig av å drikke for å slappe av, være sosial eller ha det gøy. Du drikker for å takle problemene dine.

 • Du drikker mer nå enn før. Du drikker oftere. Det du drikker, har høyere alkoholinnhold, og du må drikke mer for å få samme virkning som før.

 • Alkoholinntaket ditt har skapt problemer for deg hjemme eller på jobben. Du bruker for eksempel mer penger på alkohol enn du har råd til.

 • Du tar farlige avgjørelser etter at du har drukket. Du velger for eksempel å kjøre, å svømme eller å betjene maskiner.

 • Andre gir uttrykk for at de er bekymret over alkoholforbruket ditt. Når de gjør det, inntar du forsvarsposisjon. Du prøver å skjule drikkingen din for andre, eller du lyver om hvor mye du drikker.

 • Du har problemer med å slutte. Du har prøvd å drikke mindre eller å slutte å drikke, men du klarer det ikke.

 Fem tips som kan hjelpe deg til å styre alkoholforbruket ditt

1. Lag en plan.

Hva Bibelen sier: «Den flittiges planer lykkes.» – Ordspråkene 21:5.

Prøv dette: Bestem deg for hvilke dager i uken du vil drikke. Sett en moderat grense for hvor mange alkoholenheter du vil drikke de dagene. Og velg minst to drikkefrie dager i uken.

En veldedig organisasjon i Storbritannia som driver alkoholopplysning, sier: «Den beste måten å redusere risikoen for alkoholavhengighet på er å ta regelmessige pauser fra alkohol.»

2. Sett planen ut i livet.

Hva Bibelen sier: «Fullfør ... med samme villighet som dere hadde da dere begynte.» – 2. Korinter 8:11.

Prøv dette: Lær deg hvor mye en alkoholenhet utgjør, slik at du kan telle hvor mange enheter du drikker, og dermed ha oversikt over inntaket. Finn sunne alkoholfrie alternativer som du liker, og ha dem tilgjengelig.

«Små forandringer kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å redusere risikoen for alkoholrelaterte problemer», sier det amerikanske instituttet for alkoholmisbruk og alkoholisme.

3. Hold deg til det du har bestemt deg for.

Hva Bibelen sier: «La deres ja bety ja og deres nei bety nei.» – Jakob 5:12.

Prøv dette: Vær forberedt på å si «nei» på en vennlig, men overbevisende måte hvis noen tilbyr deg noe å drikke som vil innebære at du ikke følger planen din.

«Jo fortere du kan si nei til disse tilbudene, jo mindre sannsynlig er det at du gir etter», sier det amerikanske instituttet for alkoholmisbruk og alkoholisme.

4. Fokuser på fordelene ved det du har bestemt deg for.

Hva Bibelen sier: «Avslutningen på en sak er bedre enn begynnelsen.» – Forkynneren 7:8.

Prøv dette: Lag en liste over grunnene til at du vil ha kontroll over alkoholforbruket ditt. Ta med slike ting som bedre søvn, bedre helse, bedre økonomi og bedre forhold til andre. Hvis du snakker med andre om det du har bestemt deg for, så fokuser på fordelene, ikke på utfordringene.

5. Be Gud om hjelp.

Hva Bibelen sier: «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» – Filipperne 4:13.

Prøv dette: Hvis drikkevanene dine bekymrer deg, så be Gud om hjelp. Be ham om styrke og selvkontroll. * Og ta deg tid til å undersøke de kloke og praktiske rådene i hans Ord, Bibelen. Med ham ved din side kan du beholde styringen over alkoholforbruket ditt.

^ avsn. 9 Helse- og omsorgsdepartementet i USA definerer for eksempel høyrisikodrikking for kvinner som «et konsum på 4 eller flere alkoholenheter på en hvilken som helst dag eller 8 eller flere alkoholenheter pr. uke», og det definerer høyrisikodrikking for menn som «5 eller flere alkoholenheter på en hvilken som helst dag eller 15 eller flere pr. uke». Hva som regnes som en standard alkoholenhet, varierer fra land til land. Snakk med legen din om hva som betraktes som lavrisikodrikking i ditt tilfelle.

^ avsn. 43 Hvis du ikke klarer å ha kontroll over alkoholforbruket ditt, kan det være at du i tillegg trenger profesjonell hjelp.