Hopp til innhold

Blodoverføringer – hva leger sier nå

Blodoverføringer – hva leger sier nå

Jehovas vitner er blitt kritisert i flere tiår fordi de ikke vil ta imot blodoverføring, et standpunkt som er basert på den bibelske befalingen om at vi skal ‘avholde oss fra blod’. (Apostlenes gjerninger 15:29) Dette standpunktet har noen ganger vært i konflikt med enkelte legers syn på hva som er til beste for pasientene medisinsk sett.

Men i stadig større grad trekker erfarne fagfolk i helsevesenet fram medisinske grunner til at man bør bruke kliniske metoder som unngår blodoverføring.

Vårutgaven 2013 av tidsskriftet Stanford Medicine Magazine, som utgis av det medisinske fakultetet ved Stanford University, handlet spesielt om blod og hadde blant annet denne overskriften: «Mot strømmen – hva er årsaken til at det brukes færre blodoverføringer?» Forfatteren av artikkelen, Sarah C.P. Williams, sier: «Det siste tiåret har stadig flere undersøkelser vist at sykehus rundt om i verden bruker donorblod oftere og i større mengder enn det som trengs for å hjelpe pasienter – både på operasjonsstuene og i sykehusavdelingene.»

Artikkelforfatteren siterer legen Patricia Ford, som er grunnlegger av og leder for sentret for blodløs medisin og kirurgi ved Pennsylvania Hospital. Ford sa: «Den oppfatningen at folk kommer til å dø hvis de ikke har en bestemt mengde blod, og at blod er den ultimate livredderen, er dypt forankret i den medisinske kulturen ... Det er sant i noen spesielle situasjoner, * men for de fleste pasienter, i de fleste situasjoner er det rett og slett ikke tilfellet.»

Patricia Ford, som behandler rundt 700 Jehovas vitner i året, sa også: «Mange leger som jeg har snakket med, ... har den misoppfatningen at mange pasienter simpelthen ikke kan overleve uten å få blod ... Jeg kan nok til en viss grad ha trodd det selv. Men det jeg raskt lærte, var at man kan behandle disse pasientene ved rett og slett å ta i bruk noen enkle metoder.»

I august 2012 publiserte tidsskriftet Archives of Internal Medicine resultatene av en studie der man over en periode på 28 år hadde fulgt hjerteopererte pasienter ved et hjertesenter. Jehovas vitner hadde klart seg bedre enn tilsvarende pasienter som hadde fått blodoverføring. Vitnene hadde færre komplikasjoner under sykehusoppholdet og bedre overlevelsesprosent rett etter inngrepet sammenlignet med pasienter som fikk blodoverføring. Når det gjelder overlevelsesprosenten 20 år senere, var den lik for begge gruppene.

I en artikkel i The Wall Street Journal for 8. april 2013 sies det: «Blodløs kirurgi – operasjoner som utføres uten bruk av donorblod – har vært praktisert i mange år på pasienter som av religiøse grunner ikke godtar blodoverføring. Nå er det stadig flere sykehus som ønsker denne behandlingsmåten velkommen ... Kirurger som er forkjempere for blodløs kirurgi, sier at denne framgangsmåten ikke bare reduserer kostnader i forbindelse med å kjøpe, lagre, bearbeide, teste og overføre blodet, men at den også reduserer risikoen for transfusjonsrelaterte infeksjoner og komplikasjoner som gjør at pasientene får et lengre sykehusopphold.»

Ikke overraskende kommer Robert Lorenz, som er medisinsk leder for blodbanken ved Cleveland Clinic, med denne uttalelsen: «Man får en umiddelbar følelse av at man hjelper pasienten, når man gir en blodoverføring ... Men de dataene vi har i dag, tyder på at det motsatte er tilfellet.»

^ avsn. 5 Du kan lese om Jehovas vitners syn på blod i artikkelen «Ofte stilte spørsmål: Hvorfor tar ikke dere imot blodoverføring?»