Hopp til innhold

Hvordan du kan finne fram til skriftsteder i din egen bibel

Hvordan du kan finne fram til skriftsteder i din egen bibel

Oversikt over Bibelens bøker *

Bokens navn

Skribent(er)

Fullført

1. Mosebok

Moses

1513 fvt.

2. Mosebok

Moses

1512 fvt.

3. Mosebok

Moses

1512 fvt.

4. Mosebok

Moses

1473 fvt.

5. Mosebok

Moses

1473 fvt.

Josva

Josva

ca. 1450 fvt.

Dommerne

Samuel

ca. 1100 fvt.

Rut

Samuel

ca. 1090 fvt.

1. Samuelsbok

Samuel, Gad, Natan

ca. 1078 fvt.

2. Samuelsbok

Gad, Natan

ca. 1040 fvt.

1. Kongebok

Jeremia

580 fvt.

2. Kongebok

Jeremia

580 fvt.

1. Krønikebok

Esra

ca. 460 fvt.

2. Krønikebok

Esra

ca. 460 fvt.

Esra

Esra

ca. 460 fvt.

Nehemja

Nehemja

e. 443 fvt.

Ester

Mordekai

ca. 475 fvt.

Job

Moses

ca. 1473 fvt.

Salmene

David og andre

ca. 460 fvt.

Ordspråkene

Salomo, Agur, Lemuel

ca. 717 fvt.

Forkynneren

Salomo

f. 1000 fvt.

Høysangen

Salomo

ca. 1020 fvt.

Jesaja

Jesaja

e. 732 fvt.

Jeremia

Jeremia

580 fvt.

Klagesangene

Jeremia

607 fvt.

Esekiel

Esekiel

ca. 591 fvt.

Daniel

Daniel

ca. 536 fvt.

Hosea

Hosea

e. 745 fvt.

Joel

Joel

ca. 820 fvt. (?)

Amos

Amos

ca. 804 fvt.

Obadja

Obadja

ca. 607 fvt.

Jona

Jona

ca. 844 fvt.

Mika

Mika

f. 717 fvt.

Nahum

Nahum

f. 632 fvt.

Habakkuk

Habakkuk

ca. 628 fvt. (?)

Sefanja

Sefanja

f. 648 fvt.

Haggai

Haggai

520 fvt.

Sakarja

Sakarja

518 fvt.

Malaki

Malaki

e. 443 fvt.

Matteus

Matteus

ca. 41 evt.

Markus

Markus

ca. 60–65 evt.

Lukas

Lukas

ca. 56–58 evt.

Johannes

Apostelen Johannes

ca. 98 evt.

Apostlenes gjerninger

Lukas

ca. 61 evt.

Romerne

Paulus

ca. 56 evt.

1. Korinter

Paulus

ca. 55 evt.

2. Korinter

Paulus

ca. 55 evt.

Galaterne

Paulus

ca. 50–52 evt.

Efeserne

Paulus

ca. 60–61 evt.

Filipperne

Paulus

ca. 60–61 evt.

Kolosserne

Paulus

ca. 60–61 evt.

1. Tessaloniker

Paulus

ca. 50 evt.

2. Tessaloniker

Paulus

ca. 51 evt.

1. Timoteus

Paulus

ca. 61–64 evt.

2. Timoteus

Paulus

ca. 65 evt.

Titus

Paulus

ca. 61–64 evt.

Filemon

Paulus

ca. 60–61 evt.

Hebreerne

Paulus

ca. 61 evt.

Jakob

Jakob (Jesu bror)

f. 62 evt.

1. Peter

Peter

ca. 62–64 evt.

2. Peter

Peter

ca. 64 evt.

1. Johannes

Apostelen Johannes

ca. 98 evt.

2. Johannes

Apostelen Johannes

ca. 98 evt.

3. Johannes

Apostelen Johannes

ca. 98 evt.

Judas

Judas (Jesu bror)

ca. 65 evt.

Åpenbaringen

Apostelen Johannes

ca. 96 evt.

Merk: For noen av bøkene er skribenten(e) og tidspunktet for når boken ble fullført, noe usikkert. Mange årstall er bare omtrentlige. Forkortelser: ca. for «cirka», e. for «etter» og f. for «før».

^ avsn. 2 Denne listen viser Bibelens 66 bøker i den rekkefølgen de står oppført i de fleste bibeloversettelser. Denne rekkefølgen ble fastlagt på 300-tallet evt.