Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

JW LIBRARY

Tilpass leseopplevelsen – iOS

Tilpass leseopplevelsen – iOS

JW Library finnes flere funksjoner som kan gi deg en bedre leseopplevelse. Du finner disse funksjonene øverst på skjermen når du leser et kapittel eller en artikkel.

Du må kanskje trykke på knappen med de tre prikkene for å få tilgang til noen av funksjonene.

Slik tilpasser du leseopplevelsen:

 Endre språk

Du kan endre språket for det kapitlet eller den artikkelen du leser.

  • Trykk på Språk-knappen for å se alle språkene som finnes på den siden du leser. De språkene du oftest bruker, står øverst på listen. Forenklede utgaver av Vakttårnet (på noen språk) vises også her. Du kan også søke i listen ved å skrive inn språket.

  • Språk som du ikke har lastet ned ennå, er merket med en sky. Trykk på språket for å laste ned publikasjonen. Når publikasjonen er lastet ned på enheten din, forsvinner skyen. Trykk på språket igjen for å lese.

 Endre tekstinnstillinger

Du kan tilpasse teksten til en størrelse som du synes er behagelig å lese.

Trykk på knappen med de tre prikkene, deretter på Tekstinnstillinger, før du drar glidebryteren for å gjøre teksten større eller mindre. Denne tekststørrelsen blir brukt på alle publikasjoner i appen.

 Vise bilde eller tekst

Noen artikler kan vises enten som et bilde eller en tekst. Trykk på knappen med de tre prikkene, deretter på knappen for å veksle mellom bilde og tekst.

  • Vise bilde: Bildevisning viser siden slik den er på trykk. Noen foretrekker denne visningen i noen publikasjoner, for eksempel sangboken, der bildet også viser notene.

  • Vise tekst: Tekstvisning viser bibelsitater som lenker som du kan trykke på for å vise teksten i den størrelsen du har valgt.

 Åpne i ...

Åpne i ... lar deg se innholdet i JW Library i andre apper.

Trykk på knappen med de tre prikkene, deretter på Åpne i ... for å se en liste over tilgjengelige valg. Du kan for eksempel trykke på Åpne i nettbiblioteket for å åpne den siden du leser, i Watchtower ONLINE LIBRARY.

 Tilpasse bibeloversettelser

Når du trykker på et skriftsted i en publikasjon, vises verset. Trykk på Tilpass-knappen nedenfor versene for å kunne velge hvilke av dine nedlastede bibeloversettelser som skal vises.

Trykk på + eller for å legge til eller fjerne oversettelser. Tilpass listen ved å dra oversettelser opp eller ned.

Se «Last ned og administrer bibler – iOS» for å se hvordan du kan legge til flere oversettelser i JW Library.

Disse funksjonene kom i februar 2015 i JW Library versjon 1.4, som er kompatibel med iOS 6.0 eller senere versjoner. Hvis du ikke har disse funksjonene, kan du følge veiledningen i artikkelen «Kom i gang med JW Library – iOS», under «Hvordan få de siste funksjonene».